08.06.2023.  

 

ОДРЖАНА ОБУКА ЗА СИСТЕМ “PHAIDRA”

 

Ph

У Универзитетској библиотеци „Никола Тесла“ у Нишу одржана је почетна обука за систем Phaidra, који је оквир за њен дигитални репозиторијум.

Обука је била намењена уредницима за НИО и библиотекарима факултетских библиотека Универзитета у Нишу и присуствовало јој је 18 полазника.

Одржана је у Свечаној сали Универзитетске библиотеке, 7. јуна 2023. године, од 11 до 13,30 сати.

Наиме, главни извор за новоуспостављени систем еНаука о научносистраживачкој делатности у Србији, су управо институционални дигитални репозиторијуми и обавеза је факултета да их формирају и у њих уносе своју научну продукцију.

Универзитетска библиотека нуди факултетима стручну помоћ и приступ овом систему, у који универзитетске библиотеке у Србији уносе своје дигитталне објекте већ једну деценију. Он је технички усавршен и осавремењен и у потпуности задовољава потребе библиотека и стандарде за укључивање у еНауку.

Након ове, прве обуке, за заинтересоване факултете Библиотека планира још једну обуку на јесен, када ће се ићи на други корак, укључивање колекција факултета у систем еНаука.