ТЕМПУС ПРОЈЕКТИ

У КОЈИМА ЈЕ УЧЕСТВОВАЛА УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА У НИШУ

                                                 

                                                          s1

 

Темпус је програм Европске Уније чија је намена да помогне процесе социјалних и економских реформи у државама-партнерима.

У центру пажње Темпус програма је развој система високог образовања у овим земљама, који се остварује кроз најужу могућу сарадњу са партнерима из свих држава чланица Европске Уније. Овај програм заснива се на чињеници да су високошколске институције посебно значајне за процесе социјалне и економске транзиције, као и за културни развој; оне су такође и центри експертизе и људских потенцијала и обезбеђују оспособљавање нових генерација лидера.

 

ТЕМПУС ПРОЈЕКАТ UM_JEP 16059/2001

ИЗГРАДЊА КООПЕРАТИВНЕ МРЕЖЕ АКАДЕМСКИХ БИБЛИОТЕКА У СРБИЈИ

 

Од 2002 до 2004. године, Универзитетска библиотека у Београду, Универзитетска библиотека у Нишу и Универзитетска библиотека у Крагујевцу, биле су партнери на заједничком европском пројекту у оквиру Темпус програма, под називом „Изградња кооперативне мреже академских библиотека у Србији“ (Building Cooperative Academic Library Network in Serbia: Library Information System Development at the Universities of Belgrade, Niš and Kragujevac).

Партнери на пројекту из Европске уније били су Универзитетска библиотека Хумболт универзитета у Берлину (Немачка), Универзитетска библиотека Мидлсекс универзитета у Лондону (Велика Британија), и Универзитетска библиотека Универзитета у Бечу (Аустрија).

Главни циљ пројекта био је успостављање и модернизација мреже академских библиотека у Србији, како би оне биле у могућности да се укључе у савремене библиотекарске трендове развијених земаља.

Током пројекта постигнути су следећи резултати: повезивање универзитетских библиотека у Србији и успостављање узајамног каталога, стандардизација библиотечког софтвера (COBISS) и омогућавање размене података, ревизија постојећих података и њихова конверзија, као и израда интернет страница за све три универзизетске библиотеке и обука библиотекара. Библиотеке су такође добиле и Аlpha сервере.

У току пројекта, формиран је и Конзорцијума библиотека Србије за обједињену набавку (КоБСОН), уз иницијално ангажовање Народне библиотеке Србије, Библиотеке Матице српске, Библиотеке САНУ и универзитетских библиотека из Београда, Крагујевца и Ниша.

Опширније о пројекту у избору Активности / Пројекти.

 

                                                                                         s2 60

 

ТЕМПУС ПРОЈЕКАТ 158764-TEMPUS-RS-TEMPUS-JPGR

 НОВИ БИБЛИОТЕЧКИ СЕРВИСИ НА УНИВЕРЗИТЕТИМА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА

 

Од 2010 до 2012.. године, Универзитетска библиотека у Београду, Универзитетска библиотека у Нишу и Универзитетска библиотека у Крагујевцу, биле су партнери на још једном европском пројекту у оквиру Темпус програма, под називом „Нови библиотечки сервиси на универзитетима Западног Балкана" (New Library Services at Western Balkan Universities).

 Поред Универзитета у Београду и Универзитета у Крагујевцу, регионални партнери били су и Универзитет у Сарајеву, Универзитет у Тузли (БиХ) и Универзитет Црне Горе. Партнери из Европске уније били су Универзитет у Бечу (Аустрија), Универзитет у Марибору (Словенија) и Мидлсекс Универзитет у Лондону (Велика Британија).

 Главни циљ пројекта био је је повезивање централних универзитетских библиотека Србије, БиХ и Црне Горе са факултетским библиотекама у јединствени информациони систем.

Током пројекта постигнути су следећи резултати: укључивање преосталих факултеских библиотека у COBISS систем, имплементација библиотечког софтвера COBISS 3, формирање дигиталних репозиторијума ових институција, њихово повезивање и могућност претраживања, као и образовање библиотекара, наставника и студената за њихово коришћење. У оквиру пројекта, урађене су и Стратегије развоја универзитетских библиотека.

 Опширније о пројекту у избору Активности / Пројекти.

 

                                       equi-ed                                                  

ТЕМПУС ПРОЈЕКАТ

ЈЕДНАК ПРИСТУП ЗА СВЕ:

ОСНАЖИВАЊЕ СОЦИЈАЛНЕ ДИМЕНЗИЈЕ У ЦИЉУ ЈАЧАЊА ЕВРОПСКОГ ПРОСТОРА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА

Од 2013. године до априла 2014. године, када је и завршен, Универзитетска библиотека је учествовала у још једном Темпус пројекту: ЈЕДНАК ПРИСТУП ЗА СВЕ: ОСНАЖИВАЊЕ СОЦИЈАЛНЕ ДИМЕНЗИЈЕ У ЦИЉУ ЈАЧАЊА ЕВРОПСКОГ ПРОСТОРА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА.

Главни циљ овог пројекта је да побољша положај подзаступљених социјалних група у оквиру високог образовања (студенти са инвалидитетом, студенти лошијег материјалалног стања, студенти ромске националности). Координатор пројекта био је Универзитет у Нишу. У оквиру овог веома комплексног пројекта, Универзитетска библиотека „Никола Тесла“ је добила асистивну опрему за слепе и слабовиде особе и отпочела је увођење асистивних технологија у свакодневни рад с корисницима, како би се и особама са оштећеним видом омогућило да користе библиотечке сервисе.

У оквиру овог пројекта Универзитетска библиотека је добила Брајев штампач, електронску лупу, рачунаре и одговарајуће софтвере за слепе и слабовиде особе.

Опширније о пројекту у избору Активности / Пројекти  

 

                                                                                               s3 75

 

 

 

               ЈЕДНАК ПРИСТУП ЗА СВЕ                           

 

 equi-ed
                   

У периоду од почетка 2013. године до априла 2014. године, Универзитетска библиотека “Никола Тесла” је учествовала у још једном Темпус пројекту: “ЈЕДНАК ПРИСТУП ЗА СВЕ: ОСНАЖИВАЊЕ СОЦИЈАЛНЕ ДИМЕНЗИЈЕ У ЦИЉУ ЈАЧАЊА ЕВРОПСКОГ ПРОСТОРА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА”

Главни циљ пројекта је побољшање положаја подзаступљених социјалних група у оквиру високог образовања (студенти са инвалидитетом, студенти лошијег материјалалног стања, студенти ромске националности). Координатор пројекта био је Универзитет у Нишу.

У жељи да побољшања услове за образовање студената с хендикепом, Универзитетска библиотека се труди да своје услуге прилагоди овим студентима. Иако сама Библиотека нема прилазне рампе за особе с инвалидитетом, они у Библиотеку могу доћи преко главног улаза Универзитета, уз употребу лифта.

Овај пројекат био је прилика да се отпочне и са набавком неопходне опреме. У оквиру њега Универзитетска библиотека „Никола Тесла“ је добила асистивну опрему за слепе и слабовиде особе и отпочела је увођење асистивних технологија у свакодневни рад с корисницима, како би се и особама са оштећеним видом омогућило да користе библиотечке сервисе. Тако је Библиотека добила Брајев штампач, електронску лупу, рачунаре и одговарајуће софтвере за слепе и слабовиде особе.

У сарадњи с Центром за помоћ студентима Универзитета у Нишу и самим студентима, Библиотека је започела прилагођавање дигитализоване литературе за потребе слепих студената.

Међутим, скенирање, претварање слика у текст, прилагођавање и достављање текстова корисницима представља “умножавање и дистрибуцију” туђег ауторског дела, што је према Закону о ауторским и сродним правима (Службени гласник РС, бр. 104/2009) могуће само уз дозволу носиоца ауторских права.

            Изузетно, чланом 54 Закона, предвиђено је:

„За потребе особа са инвалидитетом, дозвољено је без дозволе аутора и без плаћања ауторске накнаде, умножавање и стављање у промет ауторског дела, ако то дело не постоји у траженом облику, ако је његова употреба у директној вези са инвалидитетом тих особа и у обиму који захтева одређена врста инвалидитета и ако то умножавање и стављање у промет није учињено ради остваривања посредне или непосредне имовинске користи.“

Зато је Библиотека урадила Упутство за пружање услуга слепим и слабовидим особама, којим се регулише прилагођавање текстова и њихово достављање слепим студентима, као и обавезе Библиотеке и корисника текстова у складу са Законом, на некомерцијалној основи.

pdf newУпутство за пружање услуга слепим и слабовидим особама

Поред наведеног, Библиотека ради на успостављању сарадње са другим институцијама у Србији које се овим пословима баве, ради размене искуства и података о већ прилагођеним текстовима.

           

            С обзиром на то да поступак прилагођавања једне штампане публикације потребама слепих студената захтева доста времена, Библиотека очекује помоћ студената Универзитета у Нишу, у оквиру ваннаставних активности, а у складу са Правилником о вредновању ваннаставних активности студената (Сенат Универзитета у Нишу) и Правилником o добровољном раду студената у Универзитетској библиотеци „Никола Тесла“

pdf newПравилник о вредновању ваннаставних активности студената (УНИ)

pdf newПравилник o добровољном раду студената (УБН)

 

Више информација можете добити телефоном: 018 523 421, или електронском поштом: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                                                     S1                        S2                                             

 

Нишко удружење студената с хендикепом и Удружење параплегичара нишавског округа реализовали су пројекат „Лакше до високог образовања“, подржаног од стране МНРСП, у оквиру кога је вршено истраживање о положају и проблемима студената с инвалидитетом, као и израдаброшуре с фотографијама свих факултета, студентског центра, домовима и мензама са ознаком и текстом о њиховој приступачности.

 

Брошуру можете преузети у Универзитетској библиотеци или погледати овде .