Историјат Библиотеке

 

 pdf newИсторијат библиотеке

Слике простора

 

Нишка периодика

На конкурсу Савета за културно стваралаштво Управе за образовање, културу, омладину и спорт града Ниша за финансирање пројеката у култури средствима буџета града, Универзитетска библиотека 2009. године добила је средства за пројекат "Нишка периодика". Повод за овај пројекат јесте јубилеј - 110 година од изласка првог броја часописа "Градина".

Овај пројекат предвиђао је објављивање публикације о нишкој периодици, од њеног настанка до данас, као једном значајном сегменту културног и научног блага са ових простора.

Пројекат је трајао 9 месеци (јануар-октобар 2010. године).

Нажалост, до сада нису довољно истраживани часописи који су излазили у Нишу, нити су они у потпуности сачувани у нишким институцијама културе. С обзиром на то да су часописи значајан сегмент културне, научне и уметничке делатности једног града, па самим тим и део његове историје, Универзитетска библиотека из Ниша је, у сарадњи са другим инстутицијама културе у граду, поводом 110 година од изласка првог броја часописа "Градина", (7. јануара 1900. године) одлучила да приреди изложбу публикација, фотографија и докумената "Нишка периодика". Изложба је приређена у холу Библиотеке, на њен јубилеј, 18. маја 2010. године и још увек ју је могуће погледати.

Као пратећа активност ове изложбе и трајни документ, издата је публикација "Нишка периодика". Публикација је дистрибуирана свим институцијама културе у Нишу, Универзитету, библиотекама у Србији, као и локалним органима управе. Она садржи историјат развоја периодике у Нишу, попис свих часописа који су до данас издавани у Нишу, избор литературе о нишкој периодици, као и фотографије најзначајнијих нишких часописа и њихових покретача.

Публикација "Нишка периодика" издата је у оквиру "Библиотеке Библиографије", књ.24, коју је Универзитетска библиотека започела 2000. године.

105x150-images-stories-materijal-projekti-2010-04-25-Niska-Periodika---Plakat-ver.-2