Ценовник услуга

pdf newЦеновник  

Услуге Библиотеке

 

УПИС

Корисници Универзитетске библиотеке могу бити сви пунолетни грађани.
Студентима је за упис потребна лична карта и индекс, а осталим грађанима само лична карта. Уколико
се књиге износе ван Библиотеке, студенти су дужни да депонују индекс. Приликом уписа, корисник плаћа годишњу чланарину (која важи 365 дана од дана уписа), а могућ је и привремени упис на период од 30 дана.
Постоји и могућност
колективног уписа у Библиотеку.
КОРИШЋЕЊЕ БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ

За коришћење ван Библиотеке могу се добити 3 књиге на период од 14 дана. Наставници Универзитета у Нишу  добијају до 6 публикација на период од 3 месеца. На захтев корисника, овај рок је могуће још једном продужити. Уколико дође до прекорачења рока, корисник је дужан да плати казнене пенале.
За рад у читаоници може се добити више књига или часописа истовремено. Укупан број публикација које се у току дана могу користити у читаоници није ограничен.

Приручна литература, књиге које су библиотечки примерак, легати, старе и ретке књиге, као и часописи и књиге добијене међубиблиотечком позајмицом, користе се само у читаоницама библиотеке.

pdf newУпис и коришћење фондова  

 

ПРЕТРАЖИВАЊЕ ФОНДА

Фонд Универтитетске библиотеке могуће је претражити у Библиотеци, уз помоћ дежурног библиотекара, или преко интернета, са интернет странице Библиотеке, на адреси.http://www.ubnt.ni.ac.rs/ Електронски каталог. 

МОЈА БИБЛИОТЕКА

Овај сервис омогућава резервацију књига и продужетак рока за њихово коришћење путем интернета. Са условима коришћења овог сервиса корисници се упознају приликом уписа у Библиотеку.БИБЛИОГРАФСКО ПРЕТРАЖИВАЊЕ

На захтев корисника могу се обављати библиографска претраживања потребне литературе. Корисник може добити резултате претраживања у штампаном или у електронском облику.

 МЕЂУБИБЛИОТЕЧКА ПОЗАЈМИЦА

Литература коју корисници не могу наћи у фонду Библиотеке набавља се међубиблиотечком позајмицом из других библиотека у земљи или иностранству. Књиге добијене на тај начин користе се само у читаоницама Библиотеке, а фотокопије остају у трајном власништву корисника.

pdf newМеђубиблиотечка позајмица 

 


 

ОСТАЛЕ УСЛУГЕ

Библиотека пружа и услуге фотокопирања, скенирања, штампања и коричења библиотечког материјала.

pdf newОстале услуге  

 


ЕЛЕКТРОНСКИ ЧАСОПИСИ И КЊИГЕ

У Библиотеци сви корисници имају приступ електронским базама података које садрже часописе и књиге. Преко сервиса КоБСОН доступно је преко 35.000 наслова иностраних часописа, из свих научних области, као и близу160.000 наслова књига. Запослени у установама чији је оснивач Министарство просвете, науке и технолошког развоја и докторанди, стипендисти Министраства, могу добити и лиценцу за приступ од куће.

pdf newЕлектронски часописи

 


 

WI-FI и EDUROAM СЕРВИС

Корисницима Библиотеке је на располагању бежични интернет, као и Eduroam сервис, који корисницима Академске мреже (AMRES), студентима и наставном особљу, омогућава приступ интернету широм света, без потребе отварања новог налога, уз коришћење већ постојећег корисничког имена и лозинке креираних у институцији у којој студирају или раде