ИЗГРАДЊА КООПЕРАТИВНЕ МРЕЖЕ АКАДЕМСКИХ БИБЛИОТЕКА У СРБИЈИ (2002-2004)

Од 2002. до 2004. године, Универзитетска библиотека у Нишу, заједно са Универзитетском библиотеком у Београду и Универзитетском библиотеком у Крагујевцу, била је учесник међународног пројекта у оквиру Темпус програма, под називом "Изградња кооперативне мреже академских библиотека у Србији". (Building Cooperative Academic Library Network in Serbia: Library Information System Development at the Universities of Belgrade, Niš and Kragujevac).

Партнери на пројекту из ЕУ били су Универзитетска библиотека Хумболт универзитета у Берлину, Универзитетска библиотека Мидлсекс универзитета у Лондону и Универзитетска библиотека Универзитета у Бечу. Пројекат је трајао две године. Главни циљ овог пројекта био је да успостави и модернизује мрежу академских библиотека у Србији, како би оне биле у могућности да се укључе у савремене библиотекарске трендове развијених земаља.

Током пројекта постигнути су следећи резултати: повезивање универзитетских библиотека у Србији и успостављање узајамног каталога, стандардизација библиотечког софтвера (COBISS) и омогућавање размене података, ревизија постојећих података и њихова конверзија, као и израда вебсајтова за све три универзизетске библиотеке и обука библиотекара. Библиотеке су такође добиле и Аlpha сервере.

 
ЦЕНТАР ЗА ПРАВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У НИШУ

Године 2003, у оквиру Информативно-позајмног одељења Универзитетске библиотеке "Никола Тесла" у Нишу, основан је Центар за правне информације.
Оснивање Центра помогао је Фонд за отворено друштво Београд. Фонд је током 2003. и 2004. године у три наврата финансијски помогао оснивање и развој Центра. Основни пројекат под називом "Центар за правне информације Универзитетске библиотеке у Нишу" продужаван је још два пута у оквиру пројеката "Центар за правне информације Универзитетске библиотеке у Нишу – даљи развој" и "Центар за правне информације Универзитетске библиотеке у Нишу - дисеминација информација".

Реализацијом ових пројеката саниране су и опремљене намештајем и компјутерском опремом две просторије у оквиру Информативно-позајмног одељења библиотеке. Једна је канцеларија Одељења, а друга интернет читаоница. Најзначајнији део пројекта јесте донација средстава за набавку публикација из области правних наука, чиме је библиотека постала један од најопремљенијих центара овом врстом литературе у региону.

Фонд Центра за правне информације чине најновија издања књига и часописа, али и електронске публикације и базе података. Центар поседује и законодавну, приручну и уџбеничку литературу из свих области права. Треба истаћи велики број публикација из области права Европске уније, међународних правних односа, људских права и права мањина, криминалистике, транзиције и глобализације, лустрације, као и правне реформе, судства и адвокатуре.

У оквиру Центра користиле су се и електронске базе података Инг-Про, Параграф.Нет и Westlaw International, а сада је могуће користити базу Прописи.Нет, која садржи прописе, судску праксу, правна мишљења, моделе уговора и образаца и стручне коментаре, који се дневно ажурирају.

Центар за правне информације има развијену сарадњу са другим правним центрима у земљи и у иностранству. Део је међународног конзорцијума правних библиотека (Consortium of Legal Resource Centers and Legal Information Specialists).

Центар је своју званичну промоцију имао на Дан библиотеке, 18. маја 2004. године. За ову прилику урађен је пропагандни материјал, као и Каталог литературе из области права у штампаном и електронском облику.

                            „САНАЦИЈА КОРИСНИЧКОГ ПРОСТОРА УНИВЕРЗИТЕТСКЕ БИБЛИОТЕКЕ И ЈУНИС-А“

 

У оквиру Инфраструктурног програма за високо образовање, који су Министарства просвете и науке и технолошког развоја предложили Европској унији, Универзитетска библиотека и ЈУНИС, заједнички су конкурисали и реализовали пројекат „Санација и опремање корисничког простора Универзитетскe библиотекe «Никола Тесла» и Јединственог универзитетског научно-наставног информационог система Универзитета у Нишу (ЈУНИС)“. Пројекат јеодобрен и реализован током 2013. године. а за њега су добијена средства из ИПА фондоваЕвропске Уније.

 

Пројектом је саниран кориснички простор Библиотеке (класичне и интернет читаонице, које су и климатизоване, ходници и мокри чворови), а добијена је и нова информатичка опрема и WiFi.

 

Реализацијом овог пројекта, корисници библиотеке добили су пријатан и здрав простор за рад, чиме је обезбеђена квалитетнија подршка наставно-научним процесима на Универзитету у Нишу.

 

                        1.euhetip                                2.Citaonica                                    3.wifi

НОВИ БИБЛИОТЕЧКИ СЕРВИСИ НА УНИВЕРЗИТЕТИМА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА (2010-2011)

Фебруарa 2010. почео је нови Темпус пројекат под називом "Нови библиотечки сервиси на универзитетима Западног Балкана" (New Library Services at Western Balkan Universities), у којем је Универзитетска библиотека у Нишу један од партнера. Трајање пројекта је две године.

Регионални партнери су Универзитет у Београду, Универзитет у Крагујевцу, као и Универзитет у Сарајеву, Универзитет у Тузли и Универзитет Црне Горе. Партнери из Европске уније су Универзитет у Бечу (Аустрија), Универзитет у Марибору (Словенија) и Мидлсекс Универзитет (Велика Британија).

Овим пројектом предвиђено је повезивање централних универзитетских библиотека Србије, БиХ и Црне Горе са факултетским библиотекама у јединствени информациони систем, имплементација библиотечког софтвера COBISS 3, формирање дигиталних репозиторијума ових институција, њихово повезивање и могућност претраживања, као и образовање библиотекара, наставника и студената за њихово коришћење.

Више о пројекту на www.westbulnet.com