Ново у фонду
 
 

          Универзитетска библиотека "Никола Тесла" поседује богату литературу из свих научних области. Нарочита пажња поклања се набавци стручне и научне литературе за све студијске групе нишког универзитета. Посебно је значајна збирка одбрањених докторских и магистарских радова. Библиотека има и неколико вредних легата, као и некњижну грађу, а ради и на дигитализацији докумената. Формирала је и одржава Дигитални репозиторијум Универзитета у Нишу. Преко сервиса КоБСОН, има приступ до више десетина хиљада електронских часописа и књига. Део је српске узајамнe библиографско-каталошке базе података COBIB.SR.

          Библиотечки фонд попуњава се куповином, разменом и поклонима. Због неадекватног финансирања, основни вид набавке, куповина, је све ређе могућ. Поклони појединаца и институција, као и пројекти, последњих година су доминантни вид набавке. Универзитетска библиотека се овом приликом, још једном, захваљује свим дародавцима.

 

                                                                                                            ***

 

            Пред вама је избор наслова нових публикацијау фондуБиблиотеке, набављених на Сајму књига у Београду. Ове године је акценат стављен на хуманистичке науке. Препоручујемо издања следећих издавача: 

Едука – издања из области педагогије, филозофије образовања, примењене психологије

Еволута – хуманистика, култура, уметност, историја, психологија, социологија

Федон – издавачка кућа која се бави превођењем капиталних издања светске класичне литературе (до сада непревођене на српски језик), посебноиз области филозофије, психологије, митологије, антрополиогије и уметности

Српски генеалошки центар – издања првенствено из етнологије и антропологије али и историје, архивистике, палеографије, дипломатике, сфрагистике, хералдике и сл.

pdf newНови наслови у фонду

 ***

 

Наше друштво се последњих година сусреће са досада незапамћеном ескалацијом породичног насиља над женама.

Универзитетска библиотека се потрудила да допринесе решавању овог проблема на свој начин: академски и научно-теоретски. Оформили смо базу података за све који би да овај проблем проуче и да се на основу стеченог знања укључе и помогну женама - жртвама породичног насиља.

Публикације на ову тему су, између осталог, набављане захваљујући донацијама следећих невладиних организација: Network East-West Women (NewYork), Виктимолошко друштво Србије (Београд), Женски простор (Ниш). Књиге су на тему самопомоћи, психолошке, социолошке и правне подршке женама и деци која су жртве насиља у породици.

Овај каталог је само део књига које Библиотека поседује на ову тему. Остале наслове потражите у библиотечком каталогу.

 

pdf newНасиље над женама

 


 
 
         
 
Пројекти

 

Од двехиљадите године, када је српским институцијама омогућено да учествују на конкурсима за разне локалне, републичке и међународне пројекте, Универзитетска библиотека у Нишу је сама или у сарадњи са другим институцијама добила већи број пројеката.

Укупна вредност добијених средстава, путних трошкова, радова, намештаја, информатичке опреме и публикација, износи преко 150.000 евра.

С обзиром на јако лоше финансирање од стране јединог финансијера, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, које траје већ већ двадесетак година, ово је био једини начин да Библиотека преживи и да се развија, да увећа фонд књига, да уводи нове сервисе за кориснике, и организује нове активности, од којих су најважније културна и издавачка.

Захваљујући пројектима, доброј вољи донатора и факултета Универзитета у Нишу, Универзитетска библиотека је данас модерна централна библиотека Универзитета, значајан сервис наставе и научно истраживачког рада, и културни центар Универзитета и града Ниша.

Изражавамо захвалност свим људима добре воље и нашим партнерима на пројектима.

 


Локални пројекат: EU WANTS YOU (2017/18)

Циљ овог пројекта био је да се студенти и млади истраживачи упознају са могућностима путовања у земље Европске уније, а преко програма и пројеката које ЕУ финансира, али и да се широј јавности приближи литература о Европској унији, доступна у фонду Универзитетске библиотеке.

Финаисијер пројекта: Европски покрет у Србији

pdf newВише о пројекту: EU Wants You


Републички пројекат: ХРАНА ЗА МОЗАК (2016)

Главни циљ овог пројекта био је упознавање младих истраживача са методологијом научног истраживања која је заједничка свим наукама. У оквиру пројекта, одржан је низ интерактивних радионица, подељених по тематици у три групе.

Радионицама је присуствовало преко сто двадесет полазника.

Финансијер пројекта: Центар за промоцију науке

pdf newВише о пројекту: Храна за мозак

Локални пројекат: БОРА СТАНКОВИЋ ПОНОВО У НИШУ (2015)

У галерији Универзитетске библиотеке организована је изложба експоната из Народног музеја Врање, публикација и фотографија из фонда Библиотеке, уз предавање о Бори кустоса из Врања и пригодан програм који су приредили ученици Гимназије „Бора Станковић“ из Ниша.

Партнери на пројекту: Универзитетска библиотека, Народни Музеј Врање и Гимназија „Бора Станковић“ у Нишу.

Финансијер пројекта: Савет за културу града Ниша.

pdf newВише о пројекту: Бора Станковић поново у Нишу


Темпус пројекат: ЈЕДНАК ПРИСТУП ЗА СВЕ : оснаживање социјалне димензије у циљу јачања европског простора високог образовања (2011-2014).

Главни циљ овог пројекта био је да побољша положај подзаступљених социјалних група у оквиру високог образовања (студенти са инвалидитетом, студенти лошијег материјалалног стања, студенти ромске националности, итд.). Координатор пројекта био је Универзитет у Нишу.

У оквиру пројекта Универзитетска библиотека је добила асистивну опрему за слепе и слабовиде особе.

Финансијер пројекта: Европска Унија.

pdf newВише о пројекту: Једнак приступ за све


Локални пројекат: ПОРОДИЧНО НАСИЉЕ (2014)

Почетком 2014. године, Универзитетска библиотека у Нишу је конкурисала код америчке невладине организације The Network of East-West Women из Њујорка, и добила средства за набавку литературе о породичном насиљу.

Значајан број књига добијен је на поклон и од Виктимолошког друштва Србије, један део публикација од Правног факултета у Нишу и Женског простора из Ниша, тако да Библиотека сада има солидну литературу и из ове области.

Финансијер пројекта: The Network of East-West Women (Њујорк)

Више о пројекту: Породично насиље


Локални пројекат: ЈОСИФ ПАНЧИЋ (2014)

Поводом обележавања 200 година од рођења Јосифа Панчића, организован је научни скуп, на коме је промовисана књига „Миљеници професора Панчића“, аутора проф. Др Спаса Крумина, у издању Универзитетске библиотеке.

Партнери на пројекту: Проф. Др Спас Крумин, Универзитетска библиотека, САНУ, Центар САНУ и Универзитета у Нишу.

Финансијери пројекта: Савет за културу града Ниша.

pdf newВише о пројекту: Јосиф Панчић


ЕУ ИПА/ХЕТИП пројекат: САНАЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ КОРИСНИЧКОГ ПРОСТОРА УНИВЕРЗИТЕТСКЕ БИБЛИОТЕКЕ „НИКОЛА ТЕСЛА“И ЈЕДИНСТВЕНОГ УНИВЕРЗИТЕТСКОГ НАУЧНО-НАСТАВНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ (ЈУНИС) (2013)

Пројектом је уређен кориснички простор Библиотеке и ЈУНИС-а и опремљен новим намештајем и информатичком опремом.

Партнери на пројекту: Универзитет у Нишу, Универзитетска библиотека и ЈУНИС.

Финансијер пројекта: Европска Унија.

pdf newВише о пројекту: EU/HETIP пројекат


Локални пројекат: ЖЕНСКА СТРАНА (2012)

У галерији „Синагога“ Народног музеја у Нишу, организована је изложба часописа, фотографија и предмета која приказује положај жена у Југославији педесетих и шездесетих година двадесетог века.

Аутор изложбе и власник приказаних експоната је Музеј историје Југославије у сарадњи са Музејом савремене уметности из Београда, са којима је Библиотека успоставила сарадњу и организовала изложбу.

Партнери на пројекту: Универзитетска библиотека, Музеј Историје Југославије и Музеј савремене уметности из Београда, Народни Музеј Ниш.

Финансијер пројекта: Савет за културу града Ниша.

pdf newВише о пројекту: Женска страна


Републички пројекат: АНДРИЋ ЈЕ КОД НАС (2012)

Влада Републике Србије донела је одлуку о обележавању јубилеја Иве Андрића, књижевника, дипломате и нашег јединог добитника Нобелове награде за књижевност. Јубилеј је обележаван од октобра 2011. године (50 година од доделе Нобелове награде), до октобра 2012. године (120 година од рођења). У оквиру обележавања овог јубилеја, Музеј града Београда, у чијем је саставу и Спомен-музеј Иве Андрића, као и његов легат, покренуо је иницијативу да своју поставку приближи посетиоцима широм Србије, на тај начин што би заинтересованим институцијама културе и образовања на одређени период «позајмио» поставку изложбе о Андрићу. Прва таква изложба организована је у Универзитетској библиотеци у Нишу.

Партнери на пројекту: Универзитетска библиотека, Музеј града Београда и Спомен-музеј Иве Андрића, и Основна школа „Иво Андрић“.

Финансијер пројекта: Савет за културу града Ниша.

pdf newВише о пројекту: Андрић је код нас


Темпус пројекат: НОВИ БИБЛИОТЕЧКИ СЕРВИСИ НА УНИВЕРЗИТЕТИМА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА (2010-2013)

Главни циљ пројекта био је је повезивање централних универзитетских библиотека Србије, БиХ и Црне Горе са факултетским библиотекама у јединствени информациони систем.

Током пројекта постигнути су следећи резултати: укључивање дела факултеских библиотека у COBISS систем, имплементација библиотечког софтвера COBISS 3, формирање дигиталних репозиторијума универзитета, њихово повезивање и могућност претраживања, као и образовање библиотекара, наставника и студената за коришћење ових система.

У оквиру пројекта, урађене су и Стратегије развоја универзитетских библиотека.

Финансијер пројекта: Европска Унија.

pdf newВише о пројекту: Нови библиотечки сервиси на универзитетима западног Балкана


Градски пројекат: НИШКА ПЕРИОДИКА (2010)

На конкурсу Савета за културно стваралаштво Управе за образовање, културу, омладину и спорт града Ниша 2009. године, Универзитетска библиотека добила је средства за пројекат "Нишка периодика".

Финансијер пројекта: Савет за културу града Ниша.

pdf newВише о пројекту: Нишка периодика


Републички пројекат: ЦЕНТАР ЗА ПРАВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У НИШУ (2002-2004)

Пројектом су саниране две просторије Библиотеке и опремљене намештајем и информатичком опремом. Том приликом, Библиотека је набавила око 700 књига из области српског и европског права, формирајући Центар за правне информације са интернет читаоницом, намењен свим грађанима, и објавила књигу карикатура „Књига у руци, памет у глави“, аутора Александра Блатника.

Финансијер пројекта: Фонд за отворено друштво Србија.

 pdf newВише о пројекту: Центар за правне информације Универзитетске библиотеке у Нишу


Темпус пројекат: ИЗГРАДЊА КООПЕРАТИВНЕ МРЕЖЕ АКАДЕМСКИХ БИБЛИОТЕКА У СРБИЈИ (2002-2004)

Главни циљ овог пројекта био је успостављање и модернизација мреже академских библиотека у Србији, како би оне биле у могућности да се укључе у савремене библиотекарске трендове развијених земаља.

Финансијер пројекта: Европска Унија

pdf newВише о пројекту: Изградња кооперативне мреже академских библиотека у Србији


Ажурирано: 01.02.2019.