Ново у фонду
 
 

          Универзитетска библиотека "Никола Тесла" поседује богату литературу из свих научних области. Нарочита пажња поклања се набавци стручне и научне литературе за све студијске групе нишког универзитета. Посебно је значајна збирка одбрањених докторских и магистарских радова. Библиотека има и неколико вредних легата, као и некњижну грађу, а ради и на дигитализацији докумената. Формирала је и одржава Дигитални репозиторијум Универзитета у Нишу. Преко сервиса КоБСОН, има приступ до више десетина хиљада електронских часописа и књига. Део је српске узајамнe библиографско-каталошке базе података COBIB.SR.

          Библиотечки фонд попуњава се куповином, разменом и поклонима. Због неадекватног финансирања, основни вид набавке, куповина, је све ређе могућ. Поклони појединаца и институција, као и пројекти, последњих година су доминантни вид набавке. Универзитетска библиотека се овом приликом, још једном, захваљује свим дародавцима.

 

                                                                                                            ***

 

            Пред вама је избор наслова нових публикацијау фондуБиблиотеке, набављених на Сајму књига у Београду. Ове године је акценат стављен на хуманистичке науке. Препоручујемо издања следећих издавача: 

Едука – издања из области педагогије, филозофије образовања, примењене психологије

Еволута – хуманистика, култура, уметност, историја, психологија, социологија

Федон – издавачка кућа која се бави превођењем капиталних издања светске класичне литературе (до сада непревођене на српски језик), посебноиз области филозофије, психологије, митологије, антрополиогије и уметности

Српски генеалошки центар – издања првенствено из етнологије и антропологије али и историје, архивистике, палеографије, дипломатике, сфрагистике, хералдике и сл.

pdf newНови наслови у фонду

 ***

 

Наше друштво се последњих година сусреће са досада незапамћеном ескалацијом породичног насиља над женама.

Универзитетска библиотека се потрудила да допринесе решавању овог проблема на свој начин: академски и научно-теоретски. Оформили смо базу података за све који би да овај проблем проуче и да се на основу стеченог знања укључе и помогну женама - жртвама породичног насиља.

Публикације на ову тему су, између осталог, набављане захваљујући донацијама следећих невладиних организација: Network East-West Women (NewYork), Виктимолошко друштво Србије (Београд), Женски простор (Ниш). Књиге су на тему самопомоћи, психолошке, социолошке и правне подршке женама и деци која су жртве насиља у породици.

Овај каталог је само део књига које Библиотека поседује на ову тему. Остале наслове потражите у библиотечком каталогу.

 

pdf newНасиље над женама