ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ       

 Izddel

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

 

       Универзитетска библиотека у Нишу организује издавачку делатност ради објављивања научних, стручних, књижевних и уметничких дела од значаја за наставне и научне процесе на Универзитету у Нишу, за библиотекарство, као и за науку и културу уопште.

       Библиотека објављује монографије, библиографије, биографије, уџбенике, и друге текстове који задовољавају критеријуме за избор, у штампаном и/или електронском облику.

       Због обима грађе која се објављује, публикације које Библиотека објављује подељене су у посебне, садржајне целине – библиотеке – које имају и своје визуелне карактеристике:

Библиотека Библиографије

Библиотека Биографије

Библиотека Монографије

Дигитална библиотека

       Поред тога, Библиотека објављује грађу о Николи Тесли, Универзитету у Нишу, као и електронске публикације других појединаца или институција.

*

       Библиотека позива ауторе публикација, без обзира на то да ли су оне већ објављиване у класичном облику или не, да их понуде Библиотеци за објављивање у електронском облику.

       Библиотека позива наставнике и сараднике Универзитета у Нишу, да у складу са принципима отвореног приступа дефинисаним у Берлинској декларацији, чији је потписик и Универзитет у Нишу, достављају Библиотеци електронске верзије својих дела ради њиховог објављивања у електронском облику и уношења у Дигитални репозиторијум Универзитета у Нишу.

       Више информација о критеријумима за избор, потребном квалитету текстова, регулисању односа између Библиотеке и аутора, о изгледу публикација, као и о самом издавању штампаних и електронских публикација, можете наћи у Правилнику о издавању публикација:

pdf newТекст: Правилник о издавању публикација

       Аутори који одлуче да Библиотеци доставе своја већ приређена дела ради објављивања у електронском облику, треба да потпишу Изјаву о коришћењу, којом се Библиотека овлашћује да њихово дело може објавити на својој интернет страници и унети га у Дигитални репозиторијум Универзитета у Нишу:

Текст: Изјава аутора о коришћењу дела

       У случају да се ради о необјављеном рукопису, или преради већ објављеног рада, тада аутор, поред потписивања изјаве о коришћењу дела, са Библиотеком склапа уговор о издавању публикације, којим се регулишу међусобни односи.

Текст: Уговор о издавању публикације (пример)

       Више о издавачкој делатности Библиотеке можете прочитати овде:

pdf newТекст: Издавачка делатност Универзитетске библиотеке у Нишу

       Ако користите електронске публикације из Дигиталног репозиторијума Универзитета у Нишу, поштујте права аутора.

 

      За све додатне информације, можете се обратити Универзитетској библиотеци у Нишу, на телефон 018/523-421, или електронском поштом на адресу: info-ubn[et]ni.ac.rs

       Ажурирано: 30.12.2015.