Уџбеници и приручници

Напомена

С обзиром на то да је Универзитет у Нишу приступио Берлинској декларацији (Одлука Сената Универзитета у Нишу, СНУ број 8/16-01-001/12-008. од 13. фебруара фебруара 2012. године), потврдио је своје залагање за отворени приступ документима као садржајном извору људског знања и културне баштине, који је потврђен од стране научне заједнице.

Универзитет у Нишу је, у ствари, већ одавно почео да ради у складу са принципима отвореног приступа. Потписивањем Берлинске декларације, само је, широј научној заједници потврдио своје опредељење да и даље развија научно-истраживачку и образовну делатност у складу са принципима отвореног приступа информацијама.

Зато апелујемо на професоре Универзитета да своје стручне и научне текстове, а посебно оне који су потребни студентима за припремање испита, стављају у јавни домен (Дигитални репозиторијум Универзитета у Нишу), и тако олакшају приступ потребној литератури.

 

Ekološka ekonomija : teorija i primena / Božidar S. Milenović. – Niš : Univerzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu, 2010

Istraživanje marketinga / Božidar S. Milenović. – Niš : Udruženje stvaralaca Niša „Car Konstantin", 2011

Kanali marketinga / Božidar S. Milenović. 3. izm. i dop. izd. – Beograd-Niš :Univerzitet BK, Fakultet za trgovinu i bankarstvo „Braća Karić“, 2007

Mikroekonomija : teorija i primena / Božidar S. Milenović. - 3. izm. i dop. izd. – Beograd-Niš : Fakultet za trgovinu i bankarstvo „Braća Karić“, 2003

Оbnovljivi izvori energije / Tomislav M. Pavlović, Dragana M. Milosavljević, Dragoljub Lj. Mirjanić – Banja Luka : Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, 2013

Односи с јавношћу у области заштите животне средине / Предраг Јеленковић, Љиљана Јеленковић. – Београд : Чигоја штампа, 2012

Основи економије / Владимир Серјевић. 7. изм. и доп. Изд. – Ниш : Студентски културни центар, 2010

Основи макроекономије / Владимир Серјевић, Часлав Петровић. – Ниш : Студентски културни центар, 2010

Основи микроекономије / Владимир Серјевић, Часлав Петровић. – Ниш : Студентски културни центар, 2010

Ponašanje potrošača : marketinški ishodi i perspektive / Božidar S. Milenović. – Niš : Udruženje stvaralaca Niša „Car Konstantin“, 2014

Poslovna ekonomija - teorijski osnovi  / Vladimir Serjević, Vanja Serjević - Niš : Studentski kulturni centar , 2016

Principi marketinga / Božidar S. Milenović. – 3. izd Beograd: Fakultet za trgovinu i bankarstvo "Braća Karić", 2008

Соларна енергија у Србији, Грчкој и Републици Српској / Томислав М. Павловић [и др.] – Бања Лука : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2015

Strategije marketinga : kako ući na tržište i uspešno opstati na njemu / Božidar Milenović, Milijanka Ratković - Beograd: Univerzitet BK, Fakultete za trgovinu i bankarstvo, 2009

Upravljanje marketingom / Božidar Milenović. – Beograd : Univerzitet BK, Fakultet za trgovinu i bankarstvo, 2009

Životna sredina u dokumentima Evropske Unije / Predrag Jelenković, Ljiljana Jelenković. – Niš : Medija i reform centar, 2012

Перспектива и сенчење – корак по корак / Соња Красић [и др.]. – Ниш : Универзитетска библиотека „Никола Тесла“, 2020

Estetski doživljaj u nastavi muzike / Danijela Zdravić Mihailović. – Niš : Univerzitetska biblioteka „Nikola Tesla“, 2020

Geometrijske površi u arhitekturi-praktikum / Sonja Krasić [i dr.]. – Niš : Univerzitetska biblioteka „Nikola Tesla“, 2021

Geometrical surfaces in architecture – practice book / Sonja Krasić, Zlata Tošić. – Niš : Univerzitetska biblioteka „Nikola Tesla“, 2022

Културна разноликост Европе и модели културне политике : хрестоматија / Предраг Јеленковић. – Ниш : Универзитетска библиотека „Никола Тесла“, 2022

Социологија за васпитаче / Садуша Реџић. – Ниш : Универзитетска библиотека „Никола Тесла", 2023