Ниш и Византија

 

            Идеја  организатора симпозијума је да окупи еминентне истраживаче који се баве византијском и поствизантијском историјом уметности, као и истакнуте научнике из оних области без чијих сазнања је немогуће у целости сагледати истори јско-уметничко наслеђе Ниша. То је подразумевало присуство историчара уметности, историчара, археолога, класичних филолога, теолога и теоретичара средњовековне књижевности, филозофије и естетике.

            Намера  организатора симпозијума, који има за тему ранохришћанско, византијско и поствизантијско културно наслеђе, као и одјек византијских уметничких тековина на потоње, духовно, културно и уметничко стваралаштво Ниша и Балкана, је да се научно аргументовано сагледа место Ниша у културном мозаику Европе. Окупљање угледних научника, посебно оних са Балкана, и усмеравање њихових знања на просторе града Ниша, од непроцењивог је значаја у расветљавању многих непознаница из историјско-уметничке прошлости Ниша и области која му гравитира. Само на темељима знања о богатој хришћанској прошлости може се доћи до праве слике о граду Нишу.

            Задатак симпозијума је да скрене пажњу европске научне јавности на значај Ниша за свеколики хришћански свет.

(Део увода Мише Ракоције у први симпозијум, 2002. године)

 

НИШ И ВИЗАНТИЈА. СИМПОЗИЈУМ 15, 2016.

 

Насловна страна и садржај

Миша Ракоција / Miša Rakocija: Увод: ВИЗАНТИЈА КРОЗ ВРЕМЕ И ПРОСТОР / Introduction: BYZANTIUM ACROSS TIME AND SPACE

Проф. др Јован (Пурић): ТАЈНА „ПУНОЋЕ ВРЕМЕНА“ 25-34

Eirini Artemi: ORTHODOXY GNOSIOLOGY AND ONTOLOGY OF THE TRIUNE GOD IN NICHOLAS’ BISHOP OF METHONE WRITINGS 35-42

Alina Soroceanu: „IAMNE ABIS ET NOS PROPERANS RELINQUIS[…]1:EINIGE BEMERKUNGEN BETREFFEND NICETAS EILIGE ABREISE AUS NOLA IM JAHR 4002 43-56

Ивица Чаировић: ЗЕКОВА И БЛЕКМАНОВА АНАЛИЗА ИЛОСТОРГИЈЕВОГ ОПИСА БИТКЕ КОД МУРСЕ (351) 57-72

Zdravko Dimitrov: LATE ROMAN VILLA NEAR THE VILLAGE OF MOURSSALEVO, KOCHERINOVO MUNICIPALITY, THE VALLEY OF THE STRUMA RIVER 73-88

Миша Ракоција: МЕСТО ИМПОСТ КАПИТЕЛА ИЗ БАЗИЛИКЕ У ЋУРЛИНИ У EВОЛУЦИЈИ ЈОНСКИХ ИМПОСТ КАПИТЕЛА И ДЕЛАТНОСТ ПАЛЕОВИЗАНТИЈСКЕ СКУЛПТОРСКЕ РАДИОНИЦЕ У НИШУ 89-104

Соња Стаменковић, Вујадин Иванишевић: РАНОВИЗАНТИЈСКА АРХИТЕКТОНСКА ПЛАСТИКА У СРЕДЊОВЕКОВНИМ ЦРКВАМА У ЖУПИ ПОДГОРА 105-116

Olivera Ilić: PALEOCHRISTIAN SEPULCHRAL MONUMENTS OF VIMINACIUM AS AN INDICATOR OF SOCIAL STATUS OF BURIED INDIVIDUALS 117-122

Georgi Atanasov, Ioto Valeriev, Valeri Yotov: THE CRYPT IN THE SANCTUARY OF THE BASILICA NO 3 AT THE ANCIENT CITY OF ZALDAPA (PROVINCE OF SCYTHIA) 123-132

Svetla Petrova: THE BAPTISTERY OF THE EPISCOPAL BASILICA IN PARTHICOPOLIS 133-152

Горан Јанићијевић: ИКОНОЛОГИЈА КАСНОАНТИЧКЕ УМЕТНОСТИ У ТЕОРИЈСКИМ ИНТЕРПРЕТАЦИЈАМА АЛЕКСАНДРА ЈОВАНОВИЋА 153-164

Будимир Алексић, Васиљ Јововић: СВЕТИ ЈОВАН ВЛАДИМИР ПРЕМА ВИЗАНТИЈИ (у српској књижевности и историографији) 165-172

Владимир Алексић: О ВЕРОВАТНОМ БОРАВКУ ХАЈНРИХА II ЈАЗОРМИГОТА И ОТОНА I ВОН ВИТЕЛСБАХА У НИШУ 1166 ГОДИНЕ 173-178

Jasmina S. Ćirić: “THINGS IN HEAVEN AND ON EARTH, VISIBLE AND INVISIBLE”: TRIUMPHAL ARCH AT THE WEST FACADE OF THE MOTHER OF GOD LJEVIŠKA CHURCH IN PRIZREN. STRUCTURE AND MEANING 179-186

Vladimir Božinović: PALMETTE IN THE OUTLINE OF THE HEART IN SCULPTURAL DECORATION OF LAZARICA AND RAVANICA: HYPOTHESIS ABOUT ORIGIN AND SYMBOLIC SIGNIFICANCE OF THIS MOTIF 187-194

Ergün Lafli, Maurizio Buora: SOME OBSERVATIONS ON THE AEGEAN WARE AND FINE GRAFFITO WARE IN WESTERN ASIA MINOR 195-208

Paschalis Androudis: AN UNKNOWN 14th CENTURY GOLDEN HORDE BOWL (PIYALA) FROM THE MONASTERY OF VATOPEDI, MOUNT ATHOS, GREECE 209-216

Rozmeri Bašić: BYZANTINE ART AND CONTEMPORARY FASHION 217-224

Elizabeta Dimitrova, Orhideja Zorova: BEAUTIFUL CREATURES: MACEDONIAAS “THE GARDEN OF EARTHLY DELIGHTS” 225-238

Роза Дамико, Сања Пајић: ИЗМЕЂУ ИСТОКА И ЗАПАДА:
ДУЧО ДИ БОНИНСЕЊА Прилог иконографским разматрањима витража катедрале у Сијени 239-252

Кристина Милорадовић: СЕЋАЊЕ НА СМРТ У УВОДНИМ МИНИЈАТУРАМА СРПСКОГ МИНХЕНСКОГ ПСАЛТИРА 253-274

Татјана Стародубцев: МУЧЕНИК И ЛЕКАР СВЕТИ ТАЛАЛЕЈ И ЊЕГОВО ПОШТОВАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ У СРЕДЊОВЕКОВНОМ ИСТОЧНОХРИШЋАНСКОМ СВЕТУ 275-288

Анђела Гавриловић: О РАЗЛОЗИМА СЛИКАЊА ХЕРУВИМÂ У ПОТКУПОЛНОМ ПРОСТОРУ ЦРКВЕ БОГОРОДИЦЕ ОДИГИТРИЈЕ У ПЕЋКОЈ ПАТРИЈАРШИЈИ 289-298

Ιωάννης Σίσιου: Ο ΔΙΆΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΎΛΟΥ ΣΤΟ ΝΑΌ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΊΑΣ ΖΕΥΓΟΣΤΑΣΊΟΥ 299-312

Georgi Gerov: СIRCONSTANCES HISTORIQUES DE L’APPARITION D’UNE LEGENDE NOVGORODIENNE 313-326

Владимир Симић: БАКРОРЕЗИ БРАЋЕ ШМУЦЕР И ИЗВОРИ АЛЕГОРИЈСКЕ ПРЕДСТАВЕ ЦАРА ДУШАНА У СТЕМАТОГРАФИЈИ (1741) 327-336

Xenia Golub: THE ICONOGRAPHIC PROGRAMME OF THE WALLPAINTING ENSEMBLE OF THE MONASTERY CHURCH OF GRÁBÓC 337-350

Szilveszter Terdik: SOME POST-BYZANTINE EXAMPLES OF THE SILVERSMITH’S ART WITH SERBIAN CONNECTIONS KEPT IN HUNGARIAN MUSEUMS 351-360

Ivana Ženarju Rajović: ST SAVA IN THE RELIGIOUS ART OF THE RAŠKA AND PRIZREN DIOCESE IN THE LAST CENTURY OF THE OTTOMAN RULE 361-376

Предраг Драгојевић: НАСТАНАК И ДОЖИВЉАЈ ЈЕДНЕ СКУЛПТУРЕ: СПОМЕНИК АЛЕКСАНДРУ I КАРАЂОРЂЕВИЋУ У НИШУ (2004) 377-386

Франц Цурк: НЕКОНВЕНЦИОНАЛАН ПРИСТУП КОНСОЛИДАЦИЈИ СТРАПИРАНИХ ОСЛИКАНИХ МАЛТЕРА У ЦРКВИ МАНАСТИРА СВ. БОГОРОДИЦЕ У СИЋЕВАЧКОЈ КЛИСУРИ 387-396

Анђела Гавриловић: Приказ: 23. МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС ВИЗАНТИЈСКИХ СТУДИЈА 397-400

Αθανάσιος Αγγελόπουλο / Атанасиос Ангелопулос:  Приказ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΘ. ΛΟΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ / ГЕОРГИОС НЕКТАРИОС АТ. ЛОИС, ИСТОРИЈА СРБИЈЕ. НАРОДНА И ЦРКВЕНА 401-404

Φλώρα Καραγιάννη / Флора Карагиани:  In memoriam: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΤΖΗΤΡΥΦΩΝΟΣ / ЕВАНГЕЛИА ХАЏИТРИФОНОС (1946 – 2016) 405-408

Надежда Гавриловић Витас: In memoriam: МИРОСЛАВ ЈЕРЕМИЋ (16. новембар 1943 - 3. јул 2016) 409-410

Ивица Чаировић / Ivica Čairović: БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА из Зборника радова са Међународног научног скупа Ниш и Византија (2003-2016) / BIBLIOGRAPHY OF THE PROCEEDINGS from the International Scientific Symposium Niš and Byzantium (2003-2016) 411-428

 

НИШ И ВИЗАНТИЈА. СИМПОЗИЈУМ 14, 2015.


Насловна страна и садржај

Увод (упоредни текст на српском и енглеском)

Отварање

Проф. др Јован (Пурић) Bishop Prof. Dr Jovan (Purić) of Niš: НЕБОЗЕМНО ГРАЂАНСТВО ГРАДА БОЖИЈЕГ
HEAVENLY AND EARTHLY CITIZENSHIP  OF THE CITY OF GOD

Миша Ракоција Miša Rakocija: УРБАНА ТОПОГРАФИЈА СРЕДЊОВЕКОВНОГ НИША ИЗ ЗАПИСА ПУТОПИСА И СТАРИХ КАРАТА                                                                                                                                                                         
URBAN TOPOGRAPHY OF MEDIEVAL NIŠ FROM THE NOTES, TRAVELOGUES AND OLD MAPS

Angeliki Papageorgiou Ангелики Папагеоргиу: THE BYZANTINE CITIZEN IN THE GESTA REGUM SCLAVORUM
ГРАЂАНИН ВИЗАНТИЈЕ У GESTA REGUM SCLAVORUM

Christos G. Makrypoulias Христос Г. Макрипулиас: CITIES, CITIZENS AND SIEGES IN THE BALKANS, 976-1018    
ГРАДОВИ, ГРАЂАНИ И ОПСАДЕ НА БАЛКАНУ, 976-1018

Ђакон Ивица Чаировић Deacon Ivica Čairović: СМИСАО ПРЕСТОНИЦЕ НА ИСТОКУ И ЗАПАДУ (IV И IX ВЕК)
THE MEANING OF THE CAPITAL AT EAST AND WEST (IV AND IX CENTURY)

Васиљ Јововић Vasilj Jovović: ГРАДОВИ И ГРАЂАНИ ВИЗАНТИЈСКОГ СВИЈЕТА У ЦРНОГОРСКОЈ ПЕРИОДИЦИ (1835-1941)                                
CITIES AND CITIZENS OF BYZANTINE IN THE MONTENEGRIN PERIODICALS (1835-1941)

Ivan Stevović Иван Стевовић: EARLY BYZANTINE DOCLEA AND ITS CITIZENS: LONGE AB PATRIAM?
РАНОВИЗАНТИЈСКА ДОКЛЕЈА И ЊЕНИ СТАНОВНИЦИ: LONGE AB PATRIAM?

Надежда Ракоција Nadežda Rakocija: ПРИЛОГ ИСТРАЖИВАЊУ РЕМЕЗИЈАНЕ И ПРЕДЛОГ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА УТВРЂЕЊА У БЕЛОЈ ПАЛАНЦИ
SUPPLEMENT ON THE EXAMINATION OF RAMESIANA AND PROPOSAL FOR SPATIAL PLANNING OF FORTIFICATION IN BELA PALANKA

Vania Popova Вања Попова: MONUMENTS FROM THE TETRARCHY AND THE REIGN OF THE CONSTANTINIAN DYNASTY IN BULGARIA
СПОМЕНИЦИ ИЗ ВРЕМЕНА ТЕТРАРХИЈЕ И ВЛАДАВИНЕ КОНСТАНТИНОВСКЕ ДИНАСТИЈЕ У БУГАРСКОЈ

Svetla Petrova Светла Петрова: THE ROMAN THEATRE IN PAROICOPOLIS/ PARTHICOPOLIS AND ITS HISTORICAL FORTUNE
РИМСКО ПОЗОРИШТЕ ПАРОЙКОПОЛИС/ ПАРТИКОПОЛИС И ЊЕГОВА ИСТОРИЈСКА СУДБИНА

Slavica Taseva Славица Тасева: THE THEATRE IN PARTHICOPOLIS: A POSSIBLE RECONSTRUCTION
ПОЗОРИШТЕ У ПАРТИКОПОЛИСУ: МОГУЋА РЕКОНСТРУКЦИЈА

Alen Miletić Alen Miletić: ARHEOLOŠKO-POVIJESNE BILJEŠKE O SPOLIJAMA ANTIČKOG FAROSA
ARCHAEOLOGICAL AND HISTORICAL NOTES ON THE SPOLIAS OF THE ANCIENT PHAROS

Zdravko Dimitrov Здравко Димитров: NEW ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS OF THE LATE ROMAN AND EARLY BYZANTINE CITY OF BONONIA (PRESENT DAY TOWN OF VIDIN)
НОВА АРХЕОЛОШКА ПРОУЧАВАЊА КАСНОАНТИЧКОГ И РАНОВИЗАНТИЈСКОГ ГРАДА БОНОНИЈА (ДАНАС ВИДИН)

Ivo Topalilov Иво Топалилов: THE IMPORTANCE OF THE SO-CALLED ‘EASTERN GATE’ COMPLEX FOR THE CHRISTIANS AND CHRISTIANITY IN LA PHILIPPOPOLIS
ЗНАЧАЈ ТЗВ. КОМПЛЕКСА ,,ИСТОЧНЕ КАПИЈЕ“ ЗА ХРИШЋАНЕ И ХРИШЋАНСТВО У ПОЗНОАНТИЧКОМ ФИЛИПОЉУ

Илиана Борисова-Кацарова Илиана Борисова Кацарова: ЗАПАДНАТА ПОРТА НА СЕРДИКА – ЗА МИНАЛОТО И БЪДЕЩЕТО
ЗАПАДНА КАПИЈА СЕРДИКЕ – О ПРОШЛОСТИ И БУДУЋНОСТИ

Ариадна Воронова Ariadna Voronova: АРХИТЕКТУРА БЕНЕДИКТИНСКИХ МАНАСТИРА У ДАЛМАЦИJИ: ВИЗАНТИJСКА ОБЕЛЕЖJА И ЛОКАЛНЕ ОСОБИНЕ
ARCHITECTURE OF THE BENEDICTINE MONASTERIES IN DALMATIA: BYZANTINE CHARACTERISTICS AND LOCAL FEATURES

Jasmina S. Ćirić Jasmina S. Ćirić: AS THE BYZANTINES SAW IT: SENSORIA, SOURCES, APSE AND BRICKWORK AT THE END OF 13TH-CENTURY
KAKO SU VIDELI ROMEJI: ČULNI APARAT(US), IZVORI, APSIDA I OPEKA U VIZANTIJSKOJ ARHITEKTURI KRAJEM XIII VEKA

Pascal Androudis Пасхалис Андрудис: DOUBLE-HEADED EAGLES ON EARLY (11TH-12TH C.) MEDIEVAL TEXTILES: ASPECTS OF THEIR ICONOGRAPHY AND SYMBOLISM
ДВОГЛАВИ ОРЛОВИ НА РАНОСРЕДЊОВЕКОВНОМ ТЕКСТИЛУ (11-12. В.): АСПЕКТИ ИКОНОГРАФИЈЕ И СИМБОЛИКЕ

Elizabeta Dimitrova Елизабета Димитрова: ARS INIMITABILIS: THE CHURCH COMPLEX OF ST. LEONTIUS AT VODOČA ARS INNIMITABILIS:
КОМПЛЕКС СВЕТОГ ЛЕОНТИЈА У ВОДОЧИ

Tatiana Tsarevskaïa Татјана Царевскаја: NOUVEAUX DONNÉS SUR LES PEINTURES MURALES DE LA CATHÉDRALE «SAINT-GEORGES (GEORGIEVSKI SOBOR)» AU MONASTÈRE «SAINT-GEORGES (IOURIEV MANASTIR)» PRÈS DE NOVGOROD LA GRANDE
НОВИ ПОДАЦИ О ПРВОБИТНОМ ЗИДНОМ СЛИКАРСТВУ КАТОЛИКОНА ЈУРИЈЕВСКОГ МАНАСТИРА (СВ. ЂОРЂЕ) БЛИЗУ НОВГОРОДА

Anđela Đ. Gavrilović Анђела Ђ. Гавриловић: THE REPRESENTATION OF CONSTANTINOPLE ON THE FOLIO 145r/b OF THE MANUSCRIPT OF MADRID SKYLITZES “SYNOPSIS OF HISTORIES“
ПРЕДСТАВА ЦАРИГРАДА НА МИНИЈАТУРИ ЛИСТА 145r/b РУКОПИСА МАДРИДСКОГ СКИЛИЦЕ ΣΎΝΟΨΗΣ ἹΣΤΟΡΙῶΝ

Kalina Atanasova Калина Атанасова: THE HEADDRESS OF THREE FEMALE KTETORS’ PORTRAITS FROM DONJA KAMENICA
УКРАС НА ГЛАВИ НА ТРИ ЖЕНСКА КТИТОРСКА ПОРТРЕТА ИЗ ДОЊЕ КАМЕНИЦЕ

Ιωάννης Σίσιου Иоанис Сисиу: ΟΙ ΣΚΗΝ ΕΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΣΤΟ ΝΑΟ ΤΗ Σ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΖΕΥΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙ ΑΣ
ЦИКЛУС ВЕЛИКИХ ПРАЗНИКА И СТРАДАЊА У ЦРКВИ БОГОРОДИЦА У ЗЕВГОСТАСИО

Georgi Gerov Георги П. Геров: LA VENERATION DE L’ICONE DE LA «VIERGE DU SIGNE (ZNAMENIE)» ET LE MIRACLE AU COURS DE LA BATAILLE DES NOVGORODIENS AVEC LES SOUZDALIENS
БИТКА НОВГОРОДЉАНА СА СУЗДАЉЦИМА 1170.ГОДИНЕ. ПОРЕКЛО И РАЗВОЈ ПОШТОВАЊА ИКОНЕ БОГОРОДИЦЕ ЗНАМЕЊА

Милош Живковић Miloš Živković: ИКОНА СВЕТОГ ЈЕВТИМИЈА СУЗДАЉСКОГ ИЗ МАНАСТИРА ХИЛАНДАРА
ICON OF ST. EUTHYMIOS OF SUZDAL FROM THE HILANDAR MONASTERY

Бојана Стевановић Bojana Stevanović: СЛОЈЕВИ СЛИКАРСТВА АПСИДЕ И ИСТОЧНОГ ЗИДА ЦРКВЕ БОГОРОДИЧИНОГ УСПЕЊА У РЕЖЕВИЋИМА
LAYERS OF PAINTING IN THE APSE AREA AND ON THE EASTERN WALL OF THE CHURCH OF THE ASSUMPTION OF THE VIRGIN IN REŽEVIĆI

Дарко Николовски Дарко Николовски: ПРЕЛИМИНАРНИ КОНЗЕРВАТОРСКИ ИСТРАЖУВАЊА НА ЦРКВАТА СВ. ЃОРЃИ ВО С. ЦРКВИНО, ВЕЛЕШКО
ПРЕЛИМИНАРНА КОНЗЕРВАТОРСКА ИСТРАЖИВАЊА НА ЦРКВИ СВ. ЂОРЂЕ У СЕЛУ ЦРКВИНО КОД ВЕЛЕСА

Роза Дамико, Сања Пајић Roza Damiko, Sanja Pajić: ЗБИРКА ИКОНА И СЛИКА НА ДРВЕТУ У НАЦИОНАЛНОМ МУЗЕЈУ У РАВЕНИ
LA COLLEZIONE DI ICONE E DIPINTI SU TAVO – LA DEL MUSEO NAZIONALE DI RAVENNA

Márta Nagy Марта Нађ: “HE WHO WANTS TO PLAY THE BAGPIPE, DOWN TO HELL HE HAS TO GO” THE FIGURE OF THE BAGPIPER IN ICONS OF THE LAST JUDGEMENT
“ОНАЈ КОЈИ ЖЕЛИ ДА СВИРА ГАЈДЕ, НЕКА ИДЕ У ПАКАО” ПРЕДСТАВА СВИРАЧА ГАЈДИ НА ИКОНАМА СТРАШНОГ СУДА

Смиљка Габелић Smiljka Gabelić: СВ. ХАРАЛАМПИЈЕ И СВ. ЂОРЂЕ НОВИ
ST CHARALAMBOS AND ST GEORGE THE NEW

Мирослава Костић Miroslava Kostić: ВИЗУЕЛНЕ ПРЕДСТАВЕ СВЕТОГ КОНСТАНТИНА И ЈЕЛЕНЕ У БАРОКНОЈ ПОБОЖНОСТИ КАРЛОВАЧКЕ МИТРОПОЛИЈЕ
VISUAL REPRESENTATIONS OF SAINT CONSTANTINE AND HELEN IN BAROQUE RELIGIOUSNESS OF METROPOLY OF KARLOVAC

Lars Ramskold, Ronald Bude, Zachary Beasley Ларс Рамсколд, Роналд Бјуд, Захари Бисли: METHODS FOR AUTHENTICATING ANCIENT BRONZE COINS: A CASE STUDY OF CONSTANTINE’S “PANNONIAN CAP”
COIN МЕТОДИ АУТЕНТИФИКАЦИЈЕ АНТИЧКОГ БРОНЗАНОГ НОВЦА: СТУДИЈА СЛУЧАЈА КОНСТАНТИНОВЕ „ПАНОНСКЕ КАПЕ“ НА НОВЧИЋУ

Robert Mihajlovski Роберт Михајловски: CIRCULATION OF BYZANTINE LEAD SEALS AS A CONTRIBUTION TO THE LOCATION OF MEDIEVAL BITOLA
ЦИРКУЛАЦИЈА ВИЗАНТИЈСКИХ ПЕЧАТА КАО ПРИЛОГ УБИКАЦИЈИ СРЕДЊЕВЕКОВНОГ БИТОЉА

Марина Одак Михаиловић Marina Odak Mihailović: ПРЕДСТАВА ВЕДУТЕ ГРАДА ЗВЕЧАНА НА ДИНАРУ ЦАРА УРОША THE VEDUTA OF THE TOWN OF ZVECHAN ON EMPEROR UROSH’S DINAR

Xenia Golub Ксенија Голуб: SERBIAN MONKS AS DOCUMENTED BY THE HANDWRITTEN INSCRIPTIONS IN THE EARLY PRINTED CYRILLIC SLAVONIC BOOKS FROM THE TERRITORY OF THE SERBIAN ORTHODOX EPARCHY OF BUDA
СРПСКИ МОНАСИ У ЗАПИСИМА СТАРИХ ШТАМПАНИХ КЊИГА СА ПОДРУЧЈА БУДИМСКЕ ЕПАРХИЈЕ

Graham Jones Грејем Џонс: SEEDS OF SANCTITY: CONSTANTINE’S CITY AND CIVIC HONOURING OF HIS MOTHER HELENA
СЕМЕ СВЕТОСТИ: КОНСТАНТИНОВ ГРАД И ГРАЂАНСКЕ ПОЧАСТИ ЊЕГОВОЈ МАЈЦИ ЈЕЛЕНИ

Горан М. Јанићијевић Goran М. Јanićijević: КУЛТУРОЛОШКА ДИХОТОМИЈА КАСНОАНТИЧКОГ ДРУШТВА ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ ВЕЛФЛИНОВИХ АНТИТЕЗА
CULTURAL DYCHOTOMY OF THE LATE ANTIQUE SOCIETY FROM THE PERSPECTIVE OF VELFLIN’S ANTITHESIS

Георгиос Нектариос Лоис Γεώργιος Νεκτάριος Λόης: ГРЧКА ПРАВОСЛАВНА ЗАЈЕДНИЦА У АДРИАНУПОЉУ (ЈЕДРЕНУ) ПО ОСНОВИ ПРА- ВИЛНИКА НАРОДНО-СТАРЕШИНСТВА ИЗ 1904 Η Ε
ΛΛ ΗΝΟΡΘΌ ΔΟΞΗ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΌΛΕΩΣ ΕΠΊ ΤΗ ΒΆΣΕ Ι ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜ ΟΎ ΤΗΣ ΔΗΜΟΓΕ ΡΟΝΤΊΑΣ ΤΟΥ 1904

ПРИКАЗИ

Анђела Ђ. Гавриловић: МИОДРАГ МАРКОВИЋ, СВЕТИ НИКИТА КОД СКОПЉА. ЗАДУЖБИНА КРАЉА МИЛУТИНА, Београд 2015.

Бојана Стевановић: М. ЧАНАК-МЕДИЋ, Д. ПОПОВИЋ, Д. ВОЈВОДИЋ: МАНАСТИР ЖИЧА, Београд 2014.

Сашо Цветковски: ЦВЕТАН ГРОЗДАНОВ, КУРБИНОВО И ДРУГИ СТУДИИ ЗА ФРЕСКОЖИВОПИСОТ ВО ПРЕСПА. ЦВЕТАНА ГРОЗДАНОВА, СВЕТИ НАУМ ОХРИДСКИ, Скопје 2015.

Оливера Илић: МИША РАКОЦИЈА, КОНСТАНТИНОВ ГРАД СТАРОХРИШЋАНСКИ, Ниш 2013.

Јасмина С. Ћирић:  LIDA MIRAJ, DYRRACHIUM IN THE EARLY CHRISTIAN AND BYZANTINE PERIOD, Tiranë 2013


 

НИШ И ВИЗАНТИЈА. СИМПОЗИЈУМ 13, 2014.

 

Насловна страна и садржај

Увод (упоредни текст на српском и енглеском)

Отварање

Епископ нишки Проф. др Јован (Пурић) Bishop Јovan (Purić), professor: ВЛАДАРСТВО И МОНАШТВО СТЕФАНА НЕМАЊЕ –ТЕОЛОШКИ 

RULERSHIP AND MONASTICISM OF STEFAN NEMANJA–THEOLOGICAL ASPECTS OF THE SZMPHONY OF THE STATE AND CHURCH IN “HILANDAR CHART” OF NEMANJA

Angeliki Papageorgiou Ангелики Папагеоргиу: THE EARLIEST MENTION OF STEFAN NEMANJA IN BYZANTINE SOURCES

НАЈРАНИЈИ ПОМЕН СТЕФАНА НЕМАЊЕ У ВИЗАНТИЈСКИМ ИЗВОРИМА

Драган Војводић  Dragan Vojvodić:ПУТЕВИ И ФАЗЕ УОБЛИЧАВАЊА СРЕДЊОВЕКОВНЕ ИКОНОГРАФИЈЕ СВЕТОГ САВЕ СРПСКОГ

PATHS AND THE PHASES IN THE CREATION OF THE MEDIEVAL ICONOGRAPHY OF ST SAVA OF SERBIA

Graham Jones  Грејем Џонс: SEAS, SAINTS, AND POLITICS: THE ROLE OF THE SUPERNATURAL IN STATE-BUILDING AND CULTUREFORGING IN THE WORLD OF STEFAN NEMANJA

МОРА, СВЕТИТЕЉИ И ПОЛИТИКА: УЛОГА НАДПРИРОДНОГ У СТВАРАЊУ ДРЖАВНОСТИ И КУЛТУРЕ У СВЕТУ СТЕФАНА НЕМАЊЕ

Ариjадна Воронова  Ариадна Воронова: АРХИТЕКТОНСКЕ ПАРАЛЕЛЕ У СРПСКИМ ЦРКВАМА У ДОБА СТЕФАНА НЕМАЊЕ И У РУСКИМ ЦРКВАМА У ДОБА КНЕЗОВА АНДРЕJА БОГОЉУПСКОГ И ВСЕВОЛОДА III

АРХИТЕКТУРН ЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ В СЕРБСКИХ ХРАМАХ ЭПОХИ СТЕФАНА НЕМАНИ И В РУССКИХ ХРАМАХ ЭПОХИ КН ЯЗЕ Й АНДРЕ Я БОГОЛ ЮБСКОГО И ВСЕВОЛОДА III

Миша Ракоција  Miša Rakocija:МОТИВИ ИЗ СВАКОДНЕВНОГ ЖИВОТА НИША НА ФРЕСКАМА СТАРОХРИШЋАНСКИХ 

MOTIVES OF EVERYDAY LIFE OF NIŠ IN THE EARLY CHRISTIAN TOMBS - A CONTRIBUTION TO THE EXAMINATION OF THE ARTIST’S WORKSHOP IN NIŠ

Vania Popova Вања Попова: THE MARTYRIUM UNDER THE BASILICA OF SAINT SOFIA IN SERDICA AND ITS PAVAMENTS

МАРТИРИЈУМ И ПАТОС ИЗНАД БАЗИЛИКЕ СВЕТЕ СОФИЈЕ У СЕРДИЦИ

Iliana Borisova - Katsarova Илијана Борисова - Кацарова: A NEWFOUND LATE ROMAN MOSAIC FROM SERDICA

НОВООТКРИВЕНИ ПОЗНОРИМСКИ МОЗАИК ИЗ СЕРДИКЕ

Svetla Petrova: THE EARLY CHRISTIAN BASILICAS IN THE URBAN PLANNING OF PARTHICOPOLIS

РАНОХРИШЋАНСКЕ БАЗИЛИКЕ И ЊИХОВО МЕСТО У УРБАНОМ ПЛАНИРАЊУ ПАРТИКОПОЛИСА

Zdravko Dimitrov Здравко Димитров: RESUMPTION OF THE REGULAR ARCHEOLOGICAL EXCAVATIONS OF RATIARIA – NEW DATA, PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE STUDIES IN EARLY BYZANTINE ERA

НАСТАВАК РЕДОВНИХ АРХЕОЛОШКИХ ИСКОПАВАЊА ЛОКАЛИТЕТА РАТИАРИА - НОВИ ПОДАЦИ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВЕ СТУДИЈА РАНОВИЗАНТИЈСКОГ ПЕРИОДА

Alen Miletić Alen Miletić: PRILOZI O RANOKRŠĆANSKOJ IKONOGRAFIJI CRKVE SV. MARIJE UNUTAR GRADA FAROSA

ANNEXES ABOUT EARLY CHRISTIAN ICONOGRAPHY OF VIRGIN MARY CHURCH WITHIN THE CITY OF FAROS

Душан Рашковић Dušan Rašković: ОЛОВНЕ ПЛОМБЕ РИМСКОГ НАСЕЉА PRAESIDIUM POMPEI

BLEIPLOMBEN DER RÖMISCHEN ANSIEDLUNG PRAESIDIUM POMPEI

Snežana Filipova Снежана Филипова: THE EARLY CHRISTIAN FRAGMENTED WOODEN RELIEF FROM THE SITE BARGALA NEAR ŠTIP

РАНОХРИШЋАНСКИ ФРАГМЕНТИ ДРВЕНОГ РЕЉЕФА ИЗ БАРГАЛЕ КОД ШТИПА

Konstantinos T. Raptis Kонстантинос T. Раптис: SEEKING THE MARKETPLACES OF BYZANTINE THESSALONIKE

ТРАГАЊЕ ЗА ТРГОВАЧКИМ МЕСТИМА ВИЗАНТИЈСКОГ СОЛУНА  

Миодраг Марковић Miodrag Marković: О ПОРЕКЛУ ВОЈНИЧКЕ ТИТУЛЕ СВЕТОГ ДИМИТРИЈА НА ПРЕСТОНОЈ ИКОНИ ИЗ МАРКОВОГ МАНАСТИРА

THE ORIGIN OF THE UNUSUAL TITLE OF ST DEMETRIOS WRITTEN ON AN ICON FROM THE

Eirini Panou Ирини Пану:APOCRYPHAL GENEALOGY IN FOURTEENTH-CENTURY SERBIA

АПОКРИФНА ГЕНЕАЛОГИЈА У СРБИЈИ ЧЕТРНАЕСТОГ ВЕКА

Dimitrios Liakos  Димитрио Лиакос: RECENT INFORMATION ABOUT THE BUILDING HISTORY IN THE ST PAUL’S MONASTERY, MT ATHOS THE CONTRIBUTION OF A SMALL SCALE EXCAVATION

НОВА САЗНАЊА О ГРАДИТЕЉСКИМ АКТИВНОСТИМА У МАНАСТИРУ СВЕТОГ ПАВЛА НА АТОСУ И ДОПРИНОС ЗАПОЧЕТИХ АРХЕОЛОШКИХ ИСПИТИВАЊА

Branislav Cvetković Бранислав Цветковић: NIMBI IN THE LATE BYZANTINE ART: A REASSESSMENT

ЈОШ ЈЕДНОМ О НИМБОВИМА У ПОЗНОВИЗАНТИЈСКОЈ УМЕТНОСТИ

Загорка Расолкоска-Николовска Zagorka Rasolkoska-Nikolovska: ЦРКВАТА СВЕТИ ГЕОРГИ КАЈ ГОРНИ КОЗЈАК, ШТИПСКО (МАКЕДОНИЈА)

THE OLDEST FRESCOS IN THE CHURCH OF ST.GEORGE AT GORNI KOZJAK IN THE VICINITY

Роза Дамико Сања Пајић Rosa Damiko Sanja Pajić: ФРЕСКА БОГОРОДИЦЕ СА ХРИСТОМ ХРАНИТЕЉЕМ У ПРИЗРЕНУ И ПИЗАНСКЕ МАДОНЕ: ДОПРИНОС КУЛТУРНИМ ВЕЗАМА ИЗМЕЂУ ИСТОКА И ЗАПАДА ТОКОМ 13. ВЕКА

LA MAD ONNA COL CRIST O NUTRIT ORE AFFR—ESCATA A PRIZREN E LE MAD ONNE PISANE : CONTRIBUTO AGLI SCAMBI CULTURALI FRA ORIENTE E OCCIDENTE NEL CORSO DEL XIII

Anđela Đ. Gavrilović Анђела Ђ. Гавриловић:    ON THE PARABLE OF THE RICH FOOL AND THE REASONS FOR ITS DEPICTION IN THE EXONARTHEX OF THE MONASTERY OF SOPOĆANI

О ФРЕСЦИ ПАРАБОЛА О БЕЗУМНОМ БОГАТАШУ И РАЗЛОЗИМА ЊЕНОГ СЛИКАЊА У МАНАСТИРУ СОПОЋАНИ

Ιωάννης Σίσιου Иоаннис Сисиу: ΟΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΖΕΥΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ПОЈЕДИНАЧНЕФИГУРЕСВЕТИТЕЉАУНАОСУ БОГОРОДИЦЕУЗЕВГОСТАСИОН , КАСТОРИЈА

Марина Одак Михаиловић Marina Odak Mihailović: НАПОДОБИЈЕ СВЕТОМ ДИМИТРИЈУ: ПРЕДСТАВА ВЛАДАРА СА МАЧЕМ НА НОВЦУ

КРАЉА И ЦАРА ДУШАНАКРАЉА И ЦАРА ДУШАНА

IN THE IMAGE OF SAINT DEMETRIUS OF THESSALONIKI: REPRESENTATION OF A RULER WITH A SWORD ON THE COINS OF KING AND EMPEROR DUŠAN

Jeanne Devoge  Жан Девож: ROMPRE LA TRADITION ICONOGRAPHIQUE? LA POSITION DU PARISINUS GRAECUS 135 (BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE) AU SEIN DE L’EVOLUTION DE L’ICONOGRAPHIE DES LIVRES DE JOB ILLUSTRES BYZANTINS

ПРЕКИД ИКОНОГРАФСКЕ ТРАДИЦИЈЕ ? МЕСТО PARISINUS GRAECUS 135 (ФРАНЦУСКА НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА ) У  РАЗВОЈУ

ВИЗАНТИЈСКЕ КЊИЖНЕ ИЛУМИНАЦИЈЕ КЊИГА ЈОВА

Jasmina S. Ćirić  Јасмина С. Ћирић: «THROUGH THE LABYRINTH»: THE REPRESENTATION OF THE MAZE IN RESAVA MONASTERY. PATRISTIC SOURCES AND CONSTANTINOPOLITAN INFLUENCES

,,КРОЗ ЛАВИРИНТ“: ПРЕДСТАВА ЗАМРШЕНОГ ПРОЛАЗА У МАНАСТИРУ РЕСАВА. ПАТРИСТИЧКИ ИЗВОРИ И ЦАРИГРАДСКИ УТИЦАЈИ

Cornel Tatai-Baltă Anca Elisabeta Tatay Корнел Татаи-Балта Анка Елизабета Татај: REPRESENTATION OF THE SUNDAY OF ALL SAINTS IN THE ROMANIAN ICONS ON WOOD, BOOK XYLOGRAPHS AND ICONS ON GLASS (16th -19th CENTURIES)

ПРЕДСТАВЕ НЕДЕЉЕ СВИХ СВЕТИХ НА РУМУНСКИМ ИКОНАМА СЛИКАНИМ НА ДРВЕТУ И СТАКЛУ И КЊИЖНИМ ДРВОРЕЗИМА (ОД 16. ДО 19.ВЕКА)

Сашо Цветковски  Sašo Cvetkovski: VITA CONSTANTINI У ЖИВОПИСУ БРАЋЕ КОНСТАНТИНА И АТАНАСА ЗОГРАФА ИЗ  KОРЧЕ

THE HAGIOGRAPHICAL CYCLE AT THE WALL PAINTINGS OF THE BROTHERS CONSTANTINE

Смиљка Габелић Smiljka Gabelić: ИКОНОСТАСНИ КРСТ ИЗ ЦРКВЕ СВ. НИКОЛЕ У ЧЕЛОПЕКУ

THE ICONOSTASIS CROSS FROM THE CHURCH OF ST NICHOLAS AT ČELOPEK

Љиљана Шево Ljiljana Ševo: ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА У ТРАВНИКУ И ЊЕН ИКОНОСТАС

ORTHODOX CHURCH IN TRAVNIK AND ITS ICONOSTASIS

Szilveszter Terdik Силвестер Тердик: ICONS OF THE ICONOSTASIS OF THE FORMER GREEK CATHOLIC CHURCH OF NAGYVÁRAD/ORADEA (VELIKI VARADIN)

О ИКОНАМА ИКОНОСТАСА НЕКАДАШЊЕГ УНИЈАТСКОГ ХРАМА У ВЕЛИКОМ ВАРАДИНУ

Ксения Голуб Ксенија Голуб: ПАМЯТНИКИ СЛАВЯНСКОЙ КНИЖНОСТИ В КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИ ГРЕКОКАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ В ВЕНГРИИ

СТАРЕ ЦРКВЕНОСЛОВЕНСКЕ КЊИГЕ У КУЛТУРНОМ НАСЛЕЂУ УНИЈАТА

Miguel P. Sancho Gómez Мигел П. Санчо ГомезCONSTANTINE, CONSTANS AND THE COMES REI MILITARIS (306-350)

КОНСТАНТИН, КОНСТАНС И COMES REI MILITARIS (306-350)

Ante Škegro Ante Škegro: ONE FRANCISCAN AND HIS EPITAPH

JEDAN FRATAR I NJEGOV NATPIS

Ана Рашковић  Ana Rašković: ТРОПАР СВЕТОМ СИМЕОНУ МИРОТОЧИВОМ ИЗ НЕУМСКОГ СТИХИРАРА КИР-БЕЛ 586/843 У КОНТЕКСТУ НОВООТКРИВЕНИХ РУСКИХ РУКОПИСА XV-XVII ВЕКА

TROPARION TO ST. SIMEON MYRRHSTREAMING FROM NEUMATIC STICHERARION KIR-BEL 586/843 IN THE CONTEXT OF THE NEWLY DISCOVERED RUSSIAN MANUSCRIPTS FROM THE 15TH TO THE 17TH CENTURY

Свештеник Александар Стаменковић Priest Aleksandar Stamenković: УЧЕШЋЕ ЛАИКА У ИЗБОРУ КЛИРИКА У ВИЗАНТИЈСКОМ ЦАРСТВУ ОД IV-VIII ВЕКА

PARTICIPATION OF LAITY IN ELECTIONS OF CLERGYMANIN BYZANTINE EMPIRE FROM 4th -

ПРИКАЗИ: Јасмина С. Ћирић

МИША РАКОЦИЈА, МАНАСТИРИ И ЦРКВЕ ЈУЖНЕ И ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ, Ниш 2013

ПРИКАЗИ: Јасмина С. Ћирић

35. СИМПОЗИЈУМ ВИЗАНТИЈСКЕ И ПОСТВИЗАНТИЈСКЕ УМЕТНОСТИ И АРХЕОЛОГИЈЕ, Друштво за хришћанску археологију, 23- 26. април 2015, Атина

IN MEMORIAM: ЦОНЯ ДРАЖЕВА

IN MEMORIAM: МИОДРАГ ЈОВАНОВИЋ

 

НИШ И ВИЗАНТИЈА. СИМПОЗИЈУМ 12, 2013.

 

Насловна страна и садржај

Увод (упоредни текст на српском и енглеском)

Отварање (упоредни текст на српском и енглеском)

Епископ нишки проф. др Јован (Пурић): CОNSTANTINE, IN HOC SIGNO VINCES

Slobodan Ćurčić: CONSTANTINE I AND NEW MILITARY ARCHITECTURE IN THE BALKANS

Миша Ракоција:ЈОШ ЈЕДНОМ О СЛИКАРСТВУ СТАРОХРИШЋАНСКЕ ГРОБНИЦЕ СА ФИГУРАЛНИМ ПРЕДСТАВАМА У НИШУ

Renate Johanna Pillinger: THE SO-CALLED CONSTANTINIAN MONOGRAM ON LATE ANTIQUE TEXTILES

Ljubomir Milanović: PLAYING GOD : THE ROLE OF INDETERMINACY IN REPRESENTATIONS OF TRIUMPH AND ADVENTUS

Stavros Gouloulis, Vassilis Katsaros: THE ROTUNDA OF THESSALONIKI A NEW INTERPRETATION OF THE MOSAIC DECORATION

Konstantinos T. Raptis: THE MURAL DECORATION OF ACHEIROPOIETOS BASILICA REVISITED

Ruth Kolarik: SYNAGOGUE FLOORS FROM THE BALKANS : RELIGIOUS AND HISTORICAL IMPLICATIONS

Miško Tutkovski: THE SYMBOLIC MESSAGES OF THE MOSAICS IN THE SOUTHERN BASILICA AT PLAOŠNIK IN OHRID

Rostislava Georgieva Todorova: ORTHODOX COSMOLOGY AND COSMOGRAPHY : ICONOGRAPHIC MANDORLA AS IMAGO MUNDI

Sophia Germanidou: THE TIME OF CONSTANTINE THE GREAT AS AN ERA OF TECHNOLOGICAL ACHIEVEMENTS - AN OUTLINE

Olivera Ilić: EARLY CHRSTIANITY IN THE PERIOD OF RELIGIOUS SYNCRETISM IN THE ROMAN EMPIRE : CASE STUDY ANTIQUE VIMINACIUM

Ante Škegro: NOVE SPOZNAJE O NEKIM RANOKRŠĆANSKIM DIJECEZAMA NA ISTOČNOJADRANSKIM PROSTORIMA

Zdravko Dimitrov: EARLY BYZANTINE ARCHITECTURAL ELEMENTS FROM LYUTIBROD AND ITS REGION

Carolyn S. Snively: THE ROCK-CUT ROOM ON THE ACROPOLIS AT GOLEMO GRADIŠTE, KONJUH : DATE AND PURPOSE

Душан Рашковић: ПРИМЕРИ КАСНОАНТИЧКИХ НАЛАЗА И НАЛАЗИШТА НА ПОДРУЧЈУ ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ III И IV ВЕКА

Tomasz Gralak: THE RECEPTION OF LATE ANTIQUITY IDEOLOGY BY BARBARIAN COMMUNITIES IN CENTRAL EUROPE

Jasmina S. Ćirić: ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ : BRICKWORK AND NARRATIVE IN CONSTANTINOPOLITAN ARCHITECTURE DURING THE PERIOD OF PALAIOLOGOI

Магда Гладкаjа: ЛИК КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ КАО СИМБОЛ ХРИШЋАНСКОГ ЦАРСТВА И ПОБЕДЕ ХРИШЋАНСТВА У РЕЗБАРИЈИ ЦРКВЕ СВЕТОГ ДИМИТРИЈА У ВЛАДИМИРУ (текст на руском)

Ceren Ünal: A GROUP OF COPPER TRACHY OF ALEKSİOS III ANGELOS (1195-1203) FROM KUVA-Yİ MİLLİYE MUSEUM/BALIKESİR ”THE REPRESENTATİON OF SAİNT KONSTANTİNOS ON BYZANTİNE COİN ICONOGRAPHY İN THE BEGİNNİNG OF THE 13TH CENTURY

Марина Одак Михаиловић: ПРЕДСТАВЕ СВ. ЦАРА КОНСТАНТИНА НА НОВЦУ ВИЗАНТИЈЕ И ВИЗАНТИЈСКОГ СВЕТА

Branislav Cvetković:ST. CONSTANTINE THE GREAT IN MILEŠEVA REVISITED

Иоанис Сисиу: ЕПИГРАМ ТЕОДОРА ЛИМНИОТИСА У НАРТЕКСУ СВЕТИХ АНАРГИРА У КАСТОРИЈИ : ЈЕДАН КОМЕНТАР ОКО ВРЕМЕНА И ТРОДЕЛНУ ДУШУ (текст на грчком)

Elizabeta Dimitrova: CUIA CULPA? LAPSES AND MISDEMEANORS OF MEDIEVAL ARTISTS IN MACEDONIA

Engelina Smirnova: THE MARTYR SAINT TRYPHON IN THE IMAGE OF A WARRIOR AND OTHER RARE DEPICTIONS OF THE SAINT IN RUSSIAN ART

Нада Хелу: ВИЗАНТИЈСКО - СРПСКА СЛИКАРСКА ШКОЛА У ЛИБАНУ ИЗ XII И XIII ВЕКА (текст на руском)

Драган Војводић: ПРЕДСТАВЕ ПРОРОКА У СПАСОВОЈ ЦРКВИ У ЖИЧИ

Даница Поповић, Марко Поповић: ФУНЕРАРНА ФУНКЦИЈА СПАСОВЕ ЦРКВЕ У ЖИЧИ?

Татјана Стародубцев:СВЕТИ КОНСТАНТИН И СВЕТА ЈЕЛЕНА У ЗИДНОМ СЛИКАРСТВУ У ЗЕМЉАМА ЛАЗАРЕВИЋА И БРАНКОВИЋА (1371-1459)

Бранка ИванићПРСТЕН СА ПРЕДСТАВОМ СВЕТИХ КОНСТАНТИНА И ЈЕЛЕНЕ У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ У БЕОГРАДУ

Eugenia DrakopoulouIN HOC SIGNO VINCES BETWEEN 1453-1571 : THE ICONOGRAPHY OF AN ENCOUNTER BETWEEN ART AND HISTORY

Реми Теран: ВИЗИЈА КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ У ПРИПРАТИ ЦРКВЕ СВЕТОГ КОНСТАНТИНА У ПАТРАУТИ У МОЛДАВИЈИ (текст на француском)

Милош Живковић: ИЗ ИКОНОГРАФСКОГ ПРОГРАМА БОГОРОДИЧИНЕ ЦРКВЕ У СТУДЕНИЦИ (1568) : ПОЈЕДИНАЧНЕ СВЕТИТЕЉСКЕ ПРЕДСТАВЕ У СЕВЕРНОМ ВЕСТИБИЛУ

Ioannis P. Chouliarás: THE DEPICTION OF SAINT CONSTANTINE IN POST-BYZANTINE MONUMENTAL ART IN EPIRUS AND MACEDONIA. ICONOGRAPHICAL PARTICULARITIES

Роза Дамико, Сања Пајић: ИКОНОГРАФСКИ УТИЦАЈИ ВИЗАНТИЈСКОГ И БАЛКАНСКОГ ПОРЕКЛА У СЛИКАРСТВУ 13. И 14. ВЕКА У РОМАЊИ И У РИМИНИЈУ 

Cornel Tatai-Baltă, Anca Elisabeta Tatay: WOODCUTS OF BYZANTINE TRADITION IN THE OLD ROMANIAN WRITINGS PRINTED IN BLAJ (1750-1830)

Xenia Golub: ON THE INSCRIPTION OF AN ICON – A CONTRIBUTION TO THE QUESTION OF ARTISTIC CONNECTIONS OF POST-BYZANTINE ART IN HUNGARY

Szilveszter Terdik: ARTISTS FROM THE BALKANS IN THE SERVICE OF GREEK CATHOLIC BISHOPS (18TH CENTURY)

Zorán Vukoszávlyev: THE ROLE OF THE CHOIR – ARCHITECTURAL TYPOLOGY OF SERBIAN ORTHODOX CHURCHES IN HUNGARY

Горан Јанићијевић: РЕИНТЕРПРЕТАЦИЈА У УМЕТНОСТИ КАО ПРЕТПОСТАВКА ТЕОРИЈСКИХ КОНСТРУКЦИЈА НА ПРИМЕРУ ХЕЛЕНСКО – РИМСКОГ НАСЛЕЂА

Бојан Јовановић: ЛЕГЕНДА О КОНСТАНТИНОВОМ СНУ 

Graham Jones: HOLY CROSS AND HOLY FIRE : PLACE, NAME AND METAPHOR IN THE NARRATIVE OF HOLY HELENA

Ирена Љубомировић, Јасмина Шаранац Стаменковић: ОДНОС КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ ПРЕМА ПАГАНСТВУ У ПИСАНИМ ИЗВОРИМА ПОЗНОРИМСКЕ ЕПОХЕ

Piotr Sadowski: CONSTANTIN LE GRAND ET LES GLADIATEURS. AUTOUR DE LA CONSTITUTION IMPÉRIALE AFFICHÉE A BEYROUTH (C.TH. 15, 12, 1) (texte en français)

Octavian Gordon: HOW FAR DID LACTANTIUS GO IN THE EULOGY OF CONSTANTINE THE GREAT? NOTES ON THE SO-COLED TENDENTIOUS TERMINOLOGY OF DE MORTIBUS PERSECUTORUM  

Sophia Patoura-Spanou:CONSTANTINE AS COMMON BISHOP (ΚΟΙΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ) AND AS COMMON PROTECTOR OF THE WORLD (ΚΟΙΝΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΗΔΕΜΩΝ)

Eleonora Kountoura Galaki: CONSTANTINE AKROPOLITES ON CONSTANTINE THE GREAT : MOTIVATIONS AND APPROACHES

Милош Цветковић: УЛОГА ТУРМИ У СТВАРАЊУ ПОГРАНИЧНОГ ВОЈНО-УПРАВНОГ СИСТЕМА НА ИСТОКУ ВИЗАНТИЈСКОГ ЦАРСТВА У IX И X ВЕКУ

Eirini Artemi: THE KNOWLEDGE OF THE TRIUNE GOD ACCORDING TO ISIDORE OF PELUSIUM 

Ђакон Ивица Чаировић: АЛЕКСАНДАР АЛЕКСАНДРОВИЧ ВАСИЉЕВ О МИЛАНСКОМ ЕДИКТУ У ДЕЛУ ИСТОРИЈА ВИЗАНТИЈСКОГ ЦАРСТВА

Jереј Сергеj Мацнев (Вологда): ВИЗАНТИЈСКО НАСЛЕЂЕ РУСКЕ И СРПСКЕ ЦРКВЕ И РЕФОРМА ПАТРИЈАРХА НИКОНА : ПИТАЊЕ ДУХОВНОГ И КУЛТУРНОГ КОНТИНУИТЕТА (текст на руском)

Vojin Nedeljković: THE LATIN INSCRIPTIONS OF NAISSUS : A PHILOLOGIST'S APPROACH

Маргарита И. Чернишева: ВИЗАНТИЈСКО КЊИЖЕВНО НАСЛЕЂЕ У „РЕЧНИКУ РУСКОГ ЈЕЗИКА XI-XVII ВЕКА” (текст на руском)

Лидија Гаврjушина: СВЕТИ ДИМИТРИЈЕ СОЛУНСКИ И СВЕТИ САВА СРПСКИ

Тамара Матовић: НАМЕРНИ ПОБАЧАЈ И ЧЕДОМОРСТВО У ВИЗАНТИЈСКОМ КРИВИЧНОМ ПРАВУ

 

НИШ И ВИЗАНТИЈА. СИМПОЗИЈУМ 11, 2012.

 

Насловна страна и садржај

Увод (упоредни текст на српском и енглеском)

Љубомир Максимовић: Отварање (упоредни текст на српском и енглеском)

Renate Johanna Pillinger: CONSTANTINE THE GREAT AND CHRISTIAN EUROPE AS REFLECTED IN THE MONUMENTS

Миша Ракоција: О БАЗИЛИЦИ СА МАРТИРИЈУМОМ (БАЗИЛИКА МУЧЕНИКА) У НИШУ

Ђакон Ивица Чаировић: БОГОСЛОВСКО-ИСТОРИЈСКЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ САБОРА У ЕЛВИРИ (306)

Miguel P. Sancho Gomez: THE EMPEROR JULIAN, NAISSUS AND SIRMIUM

Entela Daci: THE BYZANTINE ROUND FORUM OF DYRRACHIUM

Lida Fabian Miraj: ORPHEUS THE EVOLUTION OF THE MYTH IN GREEK, ROMAN, EARLY CHRISTIAN PERIOD AND ORPHEUS MOSAIC OF DYRRACHIUM

Миодраг Марковић: СРЕДЊОВЕКОВНЕ ПРЕСТАВЕ КРСТОВА СА "КРИПТОГРАМИМА" КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА СВЕТОГ ЦАРА КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ

Бојана Племић: ТРАНСФОРМАЦИЈА ЗНАЧЕЊА КАСНОАНТИЧКИХ МОТИВА НА ПРИМЕРУ ДВА ПОДНА МОЗАИКА ЈУСТИНИЈАНОВЕ ЕПОХЕ

Elizabeta Dimitrova: RIDERS ON THE STORM : DRAMATIC RIDE OF THE "VINICA CAVALIER"

Caroliyn S. Snively, Goran Sanev: LATE ANTIQUE RESIDENCES AT GOLEMO GRADIŠTE, KONJUH, R. MACEDONIA

Sabrina C. Higgins: RIDING INTO LATE ANTIQUITY : ATHRACIAN RIDER RELIEF FROM GOLEMO GRADIŠTE, KONJUH

Дубравка Прерадовић: ПРЕНОСИ РЕЛИКВИЈА ИЗ ВИЗАНТИЈЕ НА ЈАДРАН У ПЕРИОДУ ИЗМЕЂУ VI И XI ВЕКА

Паскал Андрудис: ПРВИ ПОТВРЂЕНИ ПРИКАЗИ ДВОГЛАВОГ ОРЛА У ЗАПАДНОЈ РОМАНСКОЈ УМЕТНОСТИ ( XI-XII ВЕК), ПОРЕКЛО И СИМБОЛИКА

Аријадна Воронова: ДАЛМАТИНСКИ ПОЛИКОНХИ И СРЕДЊОВЕКОВНЕ РОТОНДЕ СЛОВЕНИЈЕ : ПРОБЛЕМ ПОРЕКЛА АРХИТЕКТУРЕ

Драган Војводић: ЗАПАЖАЊА И РАЗМИШЉАЊА О СЛИКАРСТВУ СВЕТИЛИШТА СПАСОВЕ ЦРКВЕ У ЖИЧИ

Татјана Стародубцев: ВЛАДАРСКЕ ИНСИГНИЈЕ КНЕГИЊЕ МИЛИЦЕ

Иоанис Сисиу: ЦИКЛУС АКАТИСТА У ЦРКВИ СВ. ЈОВАНА ПРЕТЕЧА У КАСТОРИЈИ (текст на грчком)

Branislav Cvetković: THE PORTRAITS IN LAPUŠNJA AND ICONOGRAPHY OF JOINT KTETORSHIP

Милица Поповић: ПРЕДСТАВЕ СТРАДАЊА И СМРТИ АПОСТОЛА У ПРИПРАТИ КАТОЛИКОНА МАНАСТИРА НОВО ХОПОВО

Роса Д'Амико: „СТАРИ ГРЧКИ МАЈСТОРИ...” : ДАВНО ИЗГУБЉЕН ЦИКЛУС ИЗ XIII ВЕКА У БАЗИЛИЦИ СВ. СТЕФАНА У БОЛОЊИ И ИСТОРИЈСКЕ РАСПРАВЕ О ВИЗАНТИЈСКОЈ УМЕТНОСТИ

Marta Nagy: THE REPRESENTATION OF SAINT CONSTANTINE AND SAINT HELEN WITH THE CROSS IN 19TH CENTURY ENGRAVINGS FROM ATHOS

Дарко Николовски: ПРИЛОГ СТВАРАЛАШТВУ ЗОГРАФА НИКОЛЕ МИХАИЛОВА (текст на македонском)

Александар Кадијевић: НЕОВИЗАНТИЗАМ У АРХИТЕКТУРИ НОВОГ БЕОГРАДА - ХРАМ СВ. ДИМИТРИЈА СОЛУНСКОГ (1996-2001)

Горан Јанићијевић: ДУХОВНО ИСКУСТВО КАО ПРЕТПОСТАВКА РЕЦЕПЦИЈЕ ПРИКАЗАНОГ ПРОСТОРА У КАСНОАНТИЧКОЈ И ВИЗАНТИЈСКОЈ УМЕТНОСТИ

Graham Jones: EARTH, FIRE AND WATER : CONSTANTINE AND HELENA IN THE RITUAL HERITAGE OF EUROPE AND ITS NEIGHBOURHOOD

Lars Ramskold: CONSTANTINE'S VICENNALIA AND THE DEATH OF CRISPUS

Konstantinos J. Dolmas: THE REPRESENTATION OF A RARE WEAPON IN THE CHAPEL OF ST. EUTHYMIOS, THESSALONIKE

Бојана Крсмановић: ВОЈНА РЕФОРМА У ТЕМИ МАКЕДОНИЈА

Nona Petkova: ON THE SYSTEMATIZATION OF BYZANTINE GOSPEL COVERS : ABOUT A RARE TYPE OF PRECIOUS BOX BINDINGS

Pance Velkov: THE CONCEPT OF AUTHENTICITY IN BYZANTINE CHURCHES : THE CASE OF REPUBLIC OF MACEDONIA

 

НИШ И ВИЗАНТИЈА. СИМПОЗИЈУМ 10, 2011

 

Насловна страна и садржај

Увод

Prof. dr Renate Pillinger: Otvaranje, pozdravna reč (paralelni tekst na srpskom i engleskom)

Renate Pillinger: EARLY CHRISTIAN GRAVE PAINTINGS IN NIŠ BETWEEN EAST AND WEST

Миша Ракоција: АРХИТЕКТУРА ЗИДАНИХ ГРОБНИЦА СТАРОХРИШЋАНСКОГ НИША

Ivana Popović: MOTIF OF „RAILING OF PARADISE“ ON FRENSCOES FROM TOMBS IN JAGODIN MALA (NAISSUS) AND ČALMA (SIRMIUM)

Драгана Рогић, Јелена Анђелковић: ВЕГЕТАБИЛНИ МОТИВИ У КАСНОАНТИЧКОМ И РАНОХРИШЋАНСКОМ ФУНЕРАРНОМ СЛИКАРСТВУ НА ТЕРИТОРИЈИ СРБИЈЕ

Ruth E. Kolarik: SEASONAL ANIMALS IN THE NARTEX MOSAIC OF THE LARGE BASILICA HERACLEA LYNCESTIS

Софија Акривополу, Јоана Арванитиду: НОВИ ФИГУРАЛНИ ПОДНИ МОЗАИК ИЗ СОЛУНА (текст на грчком)

Svetlana Zaigraykina: THE EARLY CHRISTIAN MARTYR CHAPEL OF SAN VITTORE IN CIEL D’ORO IN MILAN AND ITS VTH  CENTURY MOSAIC DECORATION

Sofia Akrivopoulou, Paraskevi Leventeli: EARLY BYZANTINE THESSALONIKI: HIGHLIGHTS - THE EARLY BYZANTINE LAYERS OF AN EXCAVATION NEXT TO THE HAGIA THEODORA MONASTERY

Zdravko Dimitrov: TWO FIGURAL CAPITALS FROM THE LATE ANTIQUITY IN NATIONAL ARCHAEOLOGICAL MUSEUM – SOFIA

Carolyn S. Snively: THE EPISCOPAL BASILICA, THE VIA SACRA, AND THE SEMICIRCULAR COURT AT STOBI, R. MACEDONIA

Lida Fabian Miraj: SOME NEW DATA ON THE CONSTRUCTION DATE OF DYRRACHIUM’S BYZANTINE WALLS

Goran Nikšić: DIOKLECIJANOVA PALAČA - REINTERPRETACIJA IZVORNE NAMJENE I ARHITEKTURE

Невена Дебљовић Ристић: ОДНОС ТЕОЛОШКЕ МИСЛИ И АРХИТЕКТОНСКЕ ПРАКСЕ У ПРОЦЕСУ НАСТАЈАЊА САКРАЛНОГ ГРАДИТЕЉСТВА ТОКОМ РАНОВИЗАНТИЈСКОГ ПЕРИОДА

Олга Шпехар: НАСТАНАК ХРИШЋАНСКЕ САКРАЛНЕ ТОПОГРАФИЈЕ КАСНОАНТИЧКИХ ГРАДОВА НА ТЛУ ДАНАШЊЕ СРБИЈЕ : ПРЕЛИМИНАРНА РАЗМАТРАЊА

Ариjадна Воронова: АРХИТЕКТУРА СЕДИШТА ВИЗАНТИЈСКИХ ПРОВИНЦИЈА У ДАЛМАЦИЈИ: АНТИЧКИ КОНТИНУИТЕТ И УТИЦАЈ МЕТРОПОЛЕ

Pascal Androudis: THREE EARLY SHALLOW-BUTRESSED TOWERS OF THE MONASTERY OF CHILANDAR, ON MOUNT ATHOS

Роса Д’Амико: ВАТИКАНСКА ИКОНА ЈЕЛЕНЕ АНЖУЈСКЕ И ЛЕГЕНДАРНА „ИКОНА ЦАРА КОНСТАНТИНА“: ИКОНОГРАФСКИ И ПОЛИТИЧКИ АСПЕКТИ СРПСКЕ СВЕТИЊЕ У РИМУ

Драган Војводић: ПОРТРЕТИ ПРВИХ КТИТОРА У ПРИЗЕМЉУ ЖИЧКЕ КУЛЕ : ПОРЕКЛО ИКОНОГРАФИЈЕ

Elizabeta Dimitrova: PRETTY COLOURS : CHROMATIC ANALYSIS OF THE PALETTE OF SOME RENOWNED 14TH CENTURY FRESCO PAINTERS

Иоанис СисиуПРОГРАМ СПОЉНЕ ПРИПРАТЕ СВ. ЂОРЂА У ОМОРФОКЛИСИЈИ – КАСТОРИЈА (текст на грчком)

Татјана Стародубцев: СВЕТИ МУЧЕНИК ГОВДЕЛАЈ И РАЗЛОЗИ ЊЕГОВЕ ПОЈАВЕ У МОНУМЕНТАЛНОМ ЖИВОПИСУ У СРЕДЊОВЕКОВНОЈ СРБИЈИ

Бојана Стевановић: ЦИКЛУС ПАТРОНА У ЦРКВИ СВЕТОГ ЂОРЂА У РЕЧАНИМА

Branislav Cvetković: ICONOGRAPHY OF FEMALE REGENCY : AN ISSUE OF METHODOLOGY

Бранка Вранешевић: МУЗА – БОЖАНСКА ПРЕМУДРОСТ : ЈЕДАН АНТИЧКИ МОТИВ И ЊЕГОВА ТРАНСФОРМАЦИЈА У ХРИШЋАНСКОМ КОНТЕКСТУ

Павел Георгиев: УЗДИЗАЊЕ КРСТА (INSTITUTIOCRUCIS) У КОНСТАТИНОПОЉУ ПРЕМА БРОНЗАНИМ ПЛОЧИЦАМА ИЗ БУГАРСКЕ (текст на бугарском)

Милена Милошевић Мицић, Елена Васић Петровић: ТИПСКИ ЦРКВЕНИ ОБЈЕКТИ НАЦИОНАЛНОГ СТИЛА У ЈУГОИСТОЧНОЈ СРБИЈИ : ОД ПРОЈЕКТА ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Ирена Љубомировић: САРАДЊА НИКОЛЕ ВУЛИЋА СА НАРОДНИМ МУЗЕЈЕМ У НИШУ

Roman N. Krivko: A POETIC WITNESS TO EARLY VENERATION OF ST. HELENA AND ST. CONSTANTINE THE GREAT AMONG THE SLAVS

Нелу Зуграву: БРАТСКА ДИАРХИЈА ТОКОМ КАСНЕ АНТИКЕ : ХЕРОЈСКИ И ИСТОРИЈСКИ УЗОРИ. КОНСТАНТИНОВИ СИНОВИ (текст на италијанском)

Graham Jones: CONSTANTINE AND HIS MOTHER BUILD A CITY: HELEN OF EDESSA AND MARTYROPOLIS

Радован Биговић: МИЛАНСКИ ЕДИКТ И ТЕОРИЈА О ДВЕ ВЛАСТИ

Ђакон Ивица Чаировић: БОГОСЛОВСКО-ИСТОРИЈСКЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ САБОРА У АРЛУ (314)

Дубравка Прерадовић: КУЛТОВИ СВЕТИТЕЉА У ВИЗАНТИЈСКИМ ГРАДОВИМА НА ИСТОЧНОЈ ОБАЛИ ЈАДРАНА (VI-IX ВЕК)

Владимир Алексић: ПОВЛАСТИЦЕ ГРАДА НИША НА КРАЈУ XII ВЕКА

Мaрија Копривица: СТУКТУРА СТАНОВНИШТВА НИШКЕ ОБЛАСТИ У XV И XVI ВЕКУ

Импресум

Напоменa 

 

НИШ И ВИЗАНТИЈА. СИМПОЗИЈУМ 9, 2010

 

Насловна страна и садржај

Увод (упоредни текст на српском и енглеском)

Проф. др Драган Војводић: У СУСРЕТ ОБЕЛЕЖАВАЊУ ГОДИШЊИЦЕ МИЛАНСКОГ ЕДИКТА

Вићенцо Ајело: КОНСТАНТИНОВА ПОБЕДА НАД МАСЕНЦИЈЕМ И ТАКОЗВАНИ "МИЛАНСКИ ЕДИКТ" (текст на италијанском)

Charalambos Bakirtzis, Pelli Mastora: ARE THE MOSAICS IN THE ROTUNDA INTO THESSALONIKI LINKED TO ITS CONVERSION TO A CHRISTIAN CHURCH?

Rostislava Georgieva Todorova: NEW RELIGION - NEW SIMBOLISM: ADOPTION OF MANDORLA IN THE CHRISTIAN ICONOGRAPHY

Ивана Кузмановић Нововић: СИМБОЛИКА ХЕРМИ У СЛИКАРСТВУ РАНОХРИШЋАНСКИХ ГРОБНИЦА

Михаило Милинковић: ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ ТЗВ. РАНОХРИШЋАНСКИХ ПОЛИЈЕЛЕЈА У СРБИЈИ

Alexander Minchev: THE THIRD EARLY BYZANTINE TREASURE FROM ODESSOS (VARNA)

Yotov Valeri: A NEW BYZANTINE TYPE OF SWORDS  (7th-11th CENTURIES)

Lars Ramskold: COINS AND MEDALLIONS STRUCK FOR THE INAUGURATION OF CONSTANTINOPOLIS 11 MAY 330

Глигор Самарџић: НАЛАЗИ НОВЦА КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ И ЊЕГОВИХ СИНОВА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ

Душан Рашковић: ПРИМЕРИ НАЛАЗА НОВЦА НА ЛОКАЛИТЕТИМА РАНОВИЗАНТИЈСКИХ УТВРЂЕЊА НА ЈУГУ ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ

Carolyn S. Snively: THE NEW BASILICA AT GOLEMO GRADIŠTE, KONJUH: A SIXTH CENTURY CHURCH IN THE PROVINCE OF DARDANIA

Branislav Risteski: THE EARLIEST MANIFESTATIONS OF CHRISTIANITY IN THE RELIGIONS OF MARIOVO AND NORTH PELAGONIA  (text in Macedonian)

Iordan Gatev: RESCUE EXCAVATIONS OF ROMAN AND EARLY CHRISTIAN CEMETERY IN KAVARNA (ANCIENT BIZONE)

Irina Oretskaya: REMINDING OF THE EARLY CHRISTIAN PAST IN THE ROMAN LATE 8th AND EARLY 9th CENTURY MOSAICS

Виолета Цветковска Оцокољић: ЧУДОТВОРНИ ПРЕДМЕТИ РАНЕ ВИЗАНТИЈСКЕ УМЕТНОСТИ

Nađa Kurtović-Folić, Renata Jadrešin-Milić: LATE ANTIQUE CENTRALLY PLANNED BUILDINGS AND THEIR INFLUENCE ON RENAISSANCE ARCHITECTURE

Миша Ракоција: ЦРКВЕ СВ. ПРОКОПИЈЕ И СВ. ПАНТЕЛЕЈМОН У НИШУ И СТЕФАН НЕМАЊА

Сања Пајић, Роза Д'Амико: "ИЗМЕЂУ ОБАЛА ЈАДРАНА" - БОГОРОДИЦА ПЕЛАГОНИТИСА: ЗАЈЕДНИЧКА ИКОНОГРАФСКА ТЕМА СРПСКОГ И ИТАЛИЈАНСКОГ СЛИКАРСТВА

Иоанис Сисиу: СВ. НИКОЛА ТУ КРИТСИ У КАСТОРИЈУ И СВ. ЂОРЂЕ У ПОЛОШКОМ  (текст на грчком)

Anđela Gavrilović: ON SOME UNIDENTIFIED FIGURES IN THE WALL PAINTINGS OF THE CHURCH OF THE VIRGIN HODEGETRIA IN PEĆ

Марка Томић Ђурић: ПРЕДСТАВЕ ПОСЛЕДЊИХ СТРОФА БОГОРОДИЧНИХ АКАТИСТА У СРПСКОМ ЗИДНОМ СЛИКАРСТВУ XIV ВЕКА И КУЛТ БОГОРОДИЦЕ ОДИГИТРИЈЕ

Бранка Вранешевић: ПРИМЕР ПЕРСОНИФИКАЦИЈА БОЖАНСКЕ ПРЕМУДРОСТИ У РАДОСЛАВЉЕВОМ ЈЕВАНЂЕЉУ

Tsonya Drazheva:  NEW DATA ON THE GRAPHIC DECORATION OF BYZANTINE MANUSCIPST FROM THE 13th-16th CENTURY FOUND DURING THE ACHEOLOGICAL RESEARCH IN THE PATRIARCHAL MONASTERY OF THE ST. JOHN THE BAPTIST ON THE ISLAND OF ST. IVAN NEAR SOZOPOL, BULGARIA

Георги Геров: БОГОРОДИЦА ПАНМАКАРИСТОС У ПОСТВИЗАНТИЈСКОЈ УМЕТНОСТИ (текст на бугарском)

Иванка Гергова: ФЕЛОН ИЗ ПОГАНОВСКОГ МАНАСТИРА

Marta Nagy: THE ICONOGRAPHY AND ICONOLOGY OF HRISTOFOR ZEFAR'S SAINT NAHUM DEPICTIONS

Graham Jones: HELEN OF MESOPOTAMIA: THE VIEW FROM THE EDESSA

Sofija Grandakovska: CREATING HISTORY: EARLY BYZANTINE LITERATURE AND ITS PRESENTMENT IN XIVth CENTURY FRESCO PAINTING

Слађана Ристић Горгиев: МИЛАНСКИ ЕДИКТ- РАСКРШЋЕ ХЕЛЕНСКЕ И ХРИШЋАНСКЕ ФИЛОЗОФИЈЕ

Бранко Горгиев: СОКРАТОВА "ВЕШТИНА МЕРЕЊА" И ВИЗАНТИЈСКА ПРЕСПЕКТИВА

Зоран Пешић: ВИЗАНТИЈСКО НАСЛЕЂЕ, ДИСКУРС ИДЕНТИТЕТА

Импресум

 

НИШ И ВИЗАНТИЈА. СИМПОЗИЈУМ 8, 2009

 

Насловна страна и садржај

Увод (упоредни текст на српском и енглеском)

Увод 2 (упоредни текст на српском и енглеском)

Академик Динко Давидов: У СПОМЕН АКАДЕМИКУ ДЕЈАНУ МЕДАКОВИЋУ

Академик Цветан Грозданов: СА ПРОФЕСОРОМ ДЕЈАНОМ МЕДAКОВИЋЕМ ИЗМЕЂУ ПРИЛЕПА И ОХРИДА

Миодраг Јовановић: СРПСКА УМЕТНОСТ - БАЛКАН И ОРИЈЕНТ

Константин Нихоритис: КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ БАЛКАНСКИХ ЗЕМАЉА И ЕВРОПСКА ИСТОВЕТНОСТ (текст на бугарком) 

Миша Ракоција: СТАРОХРИШЋАНСКИ БАПТИСТЕРИЈАЛНИ КОМПЛЕКС НА МЕДИЈАНИ У НИШУ

Јулија Валева: РЕЗИДЕНЦИЈЕ АБДИЦИРАНИХ ТЕТРАРХА (текст на бугарском)

Оливера Илић: ПАЛЕОХРИШЋАНСКИ САКРАЛНИ СПОМЕНИЦИ У МАЊИМ НАСЕЉИМА И УТВРЂЕЊИМА У ОКОЛИНИ НИША

Nađa Kurtović-Folić, Vesna Stojaković: THE ORIGIN OF THE STRUCTURAL CONCEPT OF HAGHIA SOPHIA IN CONSTANTINOPLE

Evangelia Hadjitryphonos: THE QUESTION OF ARCHITECTURAL PLANNING AND REPRESENTATIONS IN BYZANTIUM

Поповић Ивана: ВЕРСКА ПОЛИТИКА КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ И ЊЕГОВИ ОФИЦИЈЕЛНИ ПОРТРЕТИ НА НОВЦУ

Cristian Olariu: THE CONSTANTINIAN IDEOLOGY

Ivan Jordanov: NISH XI-II C., ACCORDING BYZANTINE SIGILLOGRAPHY

Горан Јанићијевић: КОНСТАНТИНОВА ARS CRISTIANA И ЊЕН ОДЈЕК У УМЕТНОСТИ ЦРКВЕ   - трећи део -

Anđela Gavrilović: REPRESENTATIONS OF THE WELLS IN THE BYZANTINE ART. CONTRIBUTION TO THE RESEARCH OF THEIR ICONOGRAPHY­

Викторија Поповска-Коробар: ИКОНА БОГОРОДИЦЕ ЖИВОНОСНОГ ИСТОЧНИКА ИЗ XVIII ВЕКА У МАНАСТИРУ СВЕТЕ ПРЕЧИСТЕ – КИЧЕВСКЕ

Maria Lidova: THE EARLIEST IMAGES OF MARIA REGINA IN ROME AND THE BYZANTINE IMPERIAL ICONOGRAPHY

Elizabeta Dimitrova: “THE DA VINCI MODE” - Unsolved Mysteries of Macedonian Medieval Fresco Painting

Dragan Vojvodić: ON THE PRESENTATIONS OF PROSKYNESIS OF THE BYZANTINES BEFORE THEIR EMPEROR

Бисерка Пенкова: РАВНОАПОСТОЛНИ КОНСТАНТИН И ЈЕЛЕНА У ЖИВОПИСУ ЦРКВЕ У БОJАНИ (текст на француском)

Миодраг Марковић: КУЛТ И ИКОНОГРАФИЈА СВЕТОГ ЕВСТАТИЈА СОЛУНСКОГ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ

Драгиња Симић-Лазар: ЗРАЧЕЊЕ ЦАРИГРАДА У ПОСЛЕДЊОЈ ФАЗИ ЕПОХЕ ПАЛЕОЛОГА. НЕКОЛИКО ИКОНОГРАФСКИХ ПРИМЕРА (текст на француском)

Александра Давидов Темерински: СЛИКЕ СТРАШНОГ СУДА СА ПОЗИТИВНИМ ИСХОДОМ: ТИМОТЕСУБАНИ, АХТАЛА И ДЕЧАНИ

Orhideja Zorova: MEDIEVAL SIMULACRA OF THE MOTHER EARTH IN THE CHRISTIAN TRADITION

Иоанис Сисиу: ИКОНЕ СЛИКАРА ОНУФРИЈА У КАСТОРИЈИ (текст на грчком)

Мирјана М. Машнић: НЕКОЛИКО НОВОАТРИБУИРАНИХ ДЕЛА ЈОВАНА ЗОГРАФА ИЗ ГРАМОСТЕ (текст на француском)

Сања Пајић: ИКОНА БОГОРОДИЦЕ ОДИГИТРИЈЕ СА СВЕТИТЕЉИМА У НАРОДНОЈ ГАЛЕРИЈИ У ПРАГУ

Светлана Пејић: КРАТКО ПРИПОВЕДАЊЕ О МИТРОПОЛИТУ ВИСАРИОНУ (–1585–1589–)

Љиљана Шево: МАЈСТОРИ ИЗ ОКОЛИНЕ МОСХОПОЉА У СРПСКОМ ЖИВОПИСУ XVIII ВИЈЕКА

Михаило Ст. Поповић: ПРОУЧАВАЊЕ СТАРИХ ДРУМОВА НА ПРИМЕРУ ДОЛИНЕ СТРУМИЦЕ / СТРУМЕШНИЦЕ У ПОЗНО ВИЗАНТИЈСКО ДОБА (1259-1375/76) (текст на немачком)

Tsonya Drazheva: AKVE KHALIDE – THERMA, THE CITY OF THE HOT MINERAL BATHS BURGAS, BULGARIA

Елена Васић Петровић: ПРЕГЛЕД АНТИЧКИХ И РАНОВИЗАНТИЈСКИХ ЛОКАЛИТЕТА НА ПРОСТОРУ ДАНАШЊЕГ ПИРОТА

Graham Jones: HELENA OF THE CROSS, THE QUEEN OF ADIABENE, AND ROYAL MYTH-MAKING IN THE HOLY CITY

Ђакон Ивица Чаировић: КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ КАО ХРИШЋАНИН – ОДНОС НЕКИХ ИСТОРИОГРАФА ПРЕМА ЊЕМУ И ЊЕГОВОЈ ВЕРИ

Александар В. Поповић: ИМПЕРАТОР ГАЛЕРИЈЕ И FELIXROMULIANA У СВЕТЛУ ПИСАНИХ ИЗВОРА

Бранко Горгиев: ОРФИЗАМ И ХРИШЋАНСТВО У СВЕТЛУ ТАЛЕСОВОГ ПОЈМА „AGENETON“ И ИДЕЈЕ „ARCHE“ КОД АНАКСИМАНДРА И СВ. ЈОВАНА БОГОСЛОВА

Слађана Ристић Горгиев: ОДНОС ВЕРЕ И ЗНАЊА У ВИЗАНТИЈСКОЈ ФИЛОЗОФИЈИ

Димитар В. Атанасов: РАЗГОЛИЋЕНО ТЕЛО (размишљања о телесној голотињи у средњем веку)

Зоран Симоновић: ВИЗАНТИЈСКЕ КОВНИЦЕ НОВЦА И ЊИХОВА ОРГАНИЗАЦИЈА ОД КРАЈА V ДО ПОЧЕТКА VII ВЕКА

IN MEMORIAM

Импресум

НИШ И ВИЗАНТИЈА. СИМПОЗИЈУМ 7, 2008

Насловна страна и садржај

Увод (упоредни текст на српском и енглеском)

Увод 2 (упоредни текст на српском и енглеском)

Вера Битракова Грозданова: LYCHNIDOS У РАНОХРИШЋАНСКОМ ПЕРИОДУ И ЊЕГОВО УРБАНО ЈЕЗГРО  (текст на француском)

Carolyn S. Snively: THE FATES OF BALKAN CITIES IN LATE ANTIQUITY: RECENT VIEWS

Paul Bidwell, Elizabeth Hartley, Simon Corcoran: CONSTANTINE AT YORK

Ivana Popović: ИНВЕНТАР ГРОБНИЦА ИЗ ДОЛА КОД БЕЛЕ ПАЛАНКЕ (REMESIANA)

Julia Valeva: EMPRESSES OF THE FOURTH AND FIFTH CENTURIES: IMPERIAL AND RELIGIOUS ICONOGRAPHIES

Ивана Кузмановић Нововић: ПОРТРЕТИ ЦАРА КОНСТАНТИНА И ЧЛАНОВА ЊЕГОВЕ ПОРОДИЦЕ НА ГЛИПТИЦИ У СРБИЈИ

Miša Rakocija: PAINTING IN THE CRYPT WITH AN ANCHOR IN NIŠ

Zsolt Magyar: THE WORLD OF LATE ANTIQUE SOPIANAE:ARTISTIC CONNECTIONS AND SCHOLARLY PROBLEMS

Flora Karagianni: THE DEVELOPMENT OF THE CITIES DURING THE TRANSITION FROM LATE ANTIQUITY TO THE EARLY CHRISTIAN ERA

Elena Gartzonika: MARTYRS AND THEIR HOLY LOCI IN THE BALKAN PENINSULA: A PRELIMINARY HISTORICAL-GEOGRAPHICAL APPROACH

Tsonya Drazheva: MARTYR’S ARCHITECTURE IN THE LANDS OF TODAY’S SOUTHEAST BULGARIA - THRACE DIOCESE, PROVINCE OF HEMIMONT / 3RD- 4TH CENTURY

Metodi Daskalov, Snezhana Goryanova: EARLY CHRISTIAN ARCHITECTURAL COMPLEX IN SOFIA (BULGARIA)

Cristian Olariu: TROPAEUM TRAIANI: THE BASILICA D SECTOR (WITH TRANSEPT) AND THE SURROUNDING AREA (ARCHAEOLOGICAL RESEARCHES, 2000-2006)

Гордана Тошић, Душан Рашковић: ХРИШЋАНСКИ МОТИВИ НА АРХЕОЛОШКОМ МАТЕРИЈАЛУ ИЗ ОКОЛИНЕ КРУШЕВЦА И АЛЕКСИНЦA

Горан Јанићијевић: КОНСТАНТИНОВА ARS CRISTIAN-A И ЊЕН ОДЈЕК У УМЕТНОСТИ ЦРКВЕ - други део

Ефтхалиа Рентеци: ПАРАДИГМАТСКА ВРЕДНОСТ ПРИКАЗА КОНСТАНТИНА НА ХОМОНИМНОМ ЛУКУ У ФОРМИРАЊУ ИКОНОГРАФИЈЕ ХРИСТОСА НА ПРЕСТОЛУ (текст на италијанском)

Elizabeta Dimitrova: SPIRITUAL ARCHITECTS – The Construction of Architectural Backdrops in the Work of Some Painting Studios from the 14th Century

Драган Војводић: ДОСЛИКАНИ ВЛАДАРСКИ ПОРТРЕТИ У ГРАЧАНИЦИ

Miodrag Marković: SAINT SAVA OF SERBIA AND ATHANASIOS II, 
THE PATRIARCH OF JERUSALEM

Иоанис Сисиу: ДЕЛИМИЧНА ДЕКОРАЦИЈА ИЗ XIII И XIV ВЕКА У ЦРКВИ СВ. СТЕФАНА У КАСТОРИЈИ (текст на грчком)

Драгана Павловић: КУЛТ И ИКОНОГРАФИЈА ЧЕТРДЕСЕТОРИЦЕ СЕВАСТИЈСКИХ МУЧЕНИКА У СРБИЈИ XIII ВЕКА

Ekaterini Kousoula, Alexandra Trifonova: A PALEOLOGEAN ICON OF VIRGIN "Η ΕΛΠΙΣ ΤΩΝ ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΩΝ" FROM THESSALONIKI

Giorgio Bezoari, Branka Cuca, Carlo Monti: THE SURVEY OF VILLA REALE IN MONZA:INNOVATIVE TECHNIQUES USED FOR THE VAULTS

Александар В. Поповић: ПРЕДСТАВА О ЈУЖНИМ СЛОВЕНИМА У ПИСМИМА ОХРИДСКОГ АРХИЕПИСКОПА ДИМИТРИЈА ХОМАТИНА

Душан Поповић: КОНСТАНТИНОВА ВИЗИЈА КРСТА И ПОБЕДА НАД МАКСЕНЦИЈЕМ КАО КЊИЖЕВНИ МОТИВ ЛАТИНСКЕ ПРОЗЕ ДО КАРОЛИНШКОГ ДОБА

Graham Jones: THE POWER OF HELEN’S NAME: HERITAGE AND LEGACY, MYTH AND REALITY

Đakon Ivica Čairović: THE LEGACY OF CONSTANTINE IN THE ANGLO-SAXON POEM ELENE 

Борис Стојковски: НИШ У ВИЗАНТИЈСКО - УГАРСКИМ ОДНОСИМА У XI И XII ВЕКУ

Зоран Симоновић: ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ НОВЧАНИХ РЕФОРМИ ДИОКЛЕЦИЈАНА, КОНСТАНТИНА И АНАСТАСИЈА 

Импресум

 

НИШ И ВИЗАНТИЈА. СИМПОЗИЈУМ 6, 2007

 

Насловна страна и садржај

Увод (упоредни текст на српском и енглеском)

Увод 2 (упоредни текст на српском и енглеском)

Ivana Popović: DEA DARDANICA ИЗ МЕДИЈАНЕ И СРОДНИ СПОМЕНИЦИ ИЗ БАЛКАНСКИХ ПРОВИНЦИЈА ЦАРСТВА

Миша Ракоција: НОВА САЗНАЊА О РАНОХРИШЋАНСКОJ ПРОШЛОСТИ НИША

Carolyn S. Snively: TRANSEPTS IN THE ECCLESIASTICAL ARCHITECTURE OF EASTERN ILLYRICUM AND THE EPISCOPAL BASILICA AT STOBI

Ђордана Тровабене: КОНСТАНТИН У РИМУ: ПРИМИТИВНА МОЗАИЧКА ДЕКОРАЦИЈА ХРИШЋАНСКИХ ГРАЂЕВИНА И КАСНИЈЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ (текст на италијанском)

Ioannis D. Varalis: REVEREND PROTOTYPES? CONSTANTINIAN CHURCHES AND THEIR LATER IMITATIONS IN ТНЕ BALKANS

Iordan Gatev: BURIAL RITE ALONG THE BULGARIAN BLACK SEA COAST DURING THE LATE ANTIQUITY (4TH – 6TH CENTURIES)

Оливера Илић: ПАЛЕОХРИШЋАНСКИ ЛИТУРГИЈСКИ ПРЕДМЕТИ И ДЕЛОВИ ЦРКВЕНЕ ОПРЕМЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ЈУЖНЕ СРБИЈЕ

Tamara Ognjević: THE SHEPHERD AS THE PERSONIFICATION OF RULER AND PRIEST

Robert Mihajlovski: A SERMON ABOUT THE ANTI-PALAMITE THEOLOGIAN GREGORY AKYNDINOS OF PRILEP

Anica Djordjievska: LITERARY AND EPIGRAPHIC REFERENCES OF THE EARLY-CHRISTIAN HERACLEA (text in Macedonian)

Девис Валенти: КОНСТАНТИН НА КОЊУ: ТВРДОКОРНОСТ ИКОНОГРАФИЈЕ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ (текст на италијанском)

Атанасиос Семоглу: БЕЛЕШКЕ О ДВОЈНОМ ДЕИСИУ И ЊЕГОВИМ ДОКТРИНАРНИМ ИМПЛИКАЦИЈАМА НА КРСТУ–РЕЛИКВИЈИ МУЗЕЈА АПОСТОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У ВАТИКАНУ (М. S. 1387) (текст на француском)

Elizabeta Dimitrova: SEVEN STREAMS :The Stylistic Tendencies of Macedonian Fresco Painting in the 13th Century

Ralitsa Rousseva: THE LEGEND OF THE LAST EMPEROR AND AN UNPUBLISHED  ESCHATOLOGICAL SCENE FROM ST. NICHOLAS CHURCH IN PERHONDI VILLAGE (AlBANIA, 14TH CENTURY)

Иоанис Сисиу: ИКОНОГРАФСКИ ПРОГРАМ СЛИКАРСТВА У ТАМБУРУ КУПОЛЕ БОГОРОДИЦЕ КУМБЕЛИДИКЕ И УЛОГА ЦРКВЕ КАО НАДГРОБНОГ СПОМЕНИКА (текст на грчком)

Цвета Валева: ЗА ЕДИН ИКОНОГРАФСКИ ВАРИАНТ НА СЦЕНАТА ОПЛАКВАНЕ ОТ ХV ВЕК (текст на бугарском)

Бранка Иванић: БОГОРОДИЦА СОКОЛИЧКА ИЛИ БОГОРОДИЦА БАЊСКА?

Љиљана Шево: ЈЕДНА НЕУОБИЧАЈЕНА ТЕМА У СРПСКОМ СЛИКАРСТВУ – БОГОРОДИЦА ИЗМЕЂУ ЈОАКИМА И АНЕ У ЦРКВИ УСПЕЊА БОГОРОДИЦЕ У СРПСКОМ КОВИНУ

Иванка Гергова: О НЕКИМ ГРАФИЧКИМ ПРИКАЗИМА БОГОРОДИЦЕ ТРОЈЕРУЧИЦЕ

Горан Јанићијевић: КОНСТАНТИНОВА ARS CHRISTIANA И ЊЕН ОДЈЕК У УМЕТНОСТИ ЦРКВЕ

Валдемар Делуга: ИКОНОПИС У РУТЕНИЈИ КОЈА ЈЕ ПРИПАДАЛА ПОЉСКОЈ КРУНИ У XV И XVI ВЕКУ (текст на француском)

Graham Jones: CONSTANTINE'S LEGACY : TRACING BYZANTIUM IN THE HISTORY AND CULTURE OF THE BRITISH ISLES : THE CASE OF THE ARCHANGEL MICHAEL

Слађана Ристић Горгиев: НЕКИ ФИЛОЗОФСКИ РАЗЛОЗИ ПРИХВАТАЊА ХРИШЋАНСТВА У ПОЗНОМ РИМСКОМ ЦАРСТВУ

Dimo Cheshmedjiev: THE EMPEROR CONSTANTINE I THE GREAT AND PRINCE BORIS I MICHAIL : VICTORY OVER THE PAGANS (text in Bulgarian)

Ивица Чаировић:ПРЕОБРАЋЕЊЕ И КРШТЕЊЕ ЦАРА КОНСТАНТИНА

Александар В. Поповић: КОМИЧКА СРЕДСТВА У СПЕВУ БОЈ МАЧКЕ И МИШЕВА ТЕОДОРА ПРОДРОМА

Мирољуб М. Стојановић, Надежда Лаиновић-Стојановић: ДУХОВНИ СВЕТ СТЈЕПАНА ИВАНОВИЧА ЧАХОТИНА И СТИХОВИ О КОНСТАНТИНУ ВЕЛИКОМ

Импресум

 

НИШ И ВИЗАНТИЈА. СИМПОЗИЈУМ 5, 2006

 

Насловна страна и садржај

Увод (упоредни текст на српском, грчком и енглеском)

Dionysios Kalamakis: AESTHETIC APPROACH OF BYZANTINE ART. BETWEEN THE EAST AND THE WEST

Symeon Paschalidis: THE IDEAL EMPEROR : CONSTANTINE THE GREAT IN THE MIDDLE-BYZANTINE HAGIOGRAPHY AND POLITICAL IDEOLOGY (text in Greek)

Димостенис Стратигопулос: СВЕТИ КОНСТАНТИН И СВЕТА ЈЕЛЕНА У ХИМНОГРАФИЈИ (текст на грчком)

Carolyn S. Snively: THESSALONIKI VERSUS JUSTINIANA PRIMA : A RARE MENTION OF THE CONFLICT, IN THE LIFE OF OSIOS DAVID OF THESSALONIKI

Ђордана Тровабене: КУЛТ КРАЉЕВСКОГ ДОСТОЈАНСТВА ИЗ ПЕРИОДА КОНСТАНТИНА : МОЗАИК ДИОНИСА У ПАЛАТИ ГАЛЕРИЈА У СРБИЈИ (текст на италијанском)

Гордана Јеремић: МОЗАИЦИ ГРАЂЕВИНЕ СА ОКТОГОНОМ ИЗ АНТИЧКОГ НАИСА

Николаос Јолес: ГРАДИТЕЉСТВО КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ НА ИСТОКУ (текст на грчком)

Mark J. Johnson: “FROM PAGANISM TO CHRISTIANITY IN THE IMPERIAL MAUSOLEA OF THE TETRARCHS AND CONSTANTINE”

Miša Rakocija: PALEOBYZANTINE CHURCHES OF NIŠ

Ljubinka Džidrova: ART, FORM AND LITURGY IN THE ROTUNDA AT KONJUH

Robert Mihajlovski: ANTE PACEM AT HERACLEA LYNCESIS : FROM CONSTANTINE TO JUSTINIAN

Михаило Милинковић: О ПОТРЕБИ НАУЧНОГ ПРОУЧАВАЊА ЛОКАЛИТЕТА ЗЛАТА - КАЛЕ

Душан Рашковић: РИМСКО НАСЕЉЕ PRAESIDIUM POMPEI – РИМЉАНИ У АЛЕКСИНАЧКОЈ КОТЛИНИ

Мирослав Јеремић: СИРМИЈУМ, „ГРАД – ОСТРВО“ И ЊЕГОВА ДВА ОСТРВА

Ivana Popović: ARCADIUS’ SIGNET RING FROM NAISSUS

Иван Бугарски: ОСТАВА ИЗ СТРЕЖЕВА : УЗЕНГИЈЕ У РАНОВИЗАНТИЈСКОМ КОНТЕКСТУ

Перица Шпехар: НАЛАЗИ МЕТАЛНИХ ДЕЛОВА ВОЈНОГ ПОЈАСА СА ТЕРИТОРИЈЕ ВИМИНАЦИЈУМА

Предраг В. Милошевић: ИСХОДИШТА И ИСХОДИ ТЕОРИЈЕ ВИЗАНТИЈСКЕ АРХИТЕКТУРЕ ЗРЕЛОГ СРЕДЊЕГ ВЕКА

Јасмина С. Ћирић: АРТИКУЛАЦИЈА ИСТОЧНЕ ФАСАДЕ КАТОЛИКОНА МАНАСТИРА КОНСТАНТИНА ЛИПСА У ЦАРИГРАДУ

Девис Валенти: ИКОНОГРАФИЈА ЦАРА КОНСТАНТИНА У СРЕДЊЕВЕКОВНОЈ УМЕТНОСТИ (текст на италијанском)

Серђо Маринели: КОНСТАНТИНОВ ЛИК У РЕНЕСАНСНОЈ УМЕТНОСТИ СЕВЕРНЕ ИТАЛИЈЕ  (текст на италијанском)

Elizabeta Dimitrova: THE PORTAL TO HEAVEN, Reaching the Gates of Immortality

Миодраг Марковић: „ХРИСТОС ПРОКЛИЊЕ СМОКВИНО ДРВО“ У ЦРКВИ СВЕТОГ НИКИТЕ КОД СКОПЉА

Ioannis Sisiou: THE PAINTING THROUGHOUT THE 13TH CENTURY IN SAINT STEFANOS OF KASTORIA

Радомир Д. Петровић: ФРЕСКА ЧУДО И МАРТИРИЈ СВЕТЕ ЕУФИМИЈЕ У МАНАСТИРУ БАЊИ ПРИБОЈСКОЈ ИЗ 1574. ГОДИНЕ

Љиљана Стошић: МИЛОШ ОБИЛИЋ КАО,,НОВИ КОНСТАНТИН” У СРПСКОЈ УМЕТНОСТИ XIX ВЕКА

Cuca Branka, Monti Giada, Morandi Simona: RELIEF AND DIGITAL METRIC RESTITUTION OF MOSAIC FLOORS OF MEDIANA

Франц Цурк: ПЛАШТЕНИЦА СРПСКОГ КРАЉА СТЕФАНА УРОША II МИЛУТИНА

Tsonya Drageva: CONSTANTINE THE GREAT, THE CULT OF SUN AND FIRE AND BULGARIAN MAGIC RITUAL– NESTINARSTVO /DANCE ON LIVE EMBERS/ (text in Bulgarian)

Небојша Озимић: КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ И КУЛТ АПОЛОНА

Момир Јовић: РИМ ПОЧЕТКОМ ЧЕТВРТОГ ВЕКА

Graham Jones: PROCLAIMED AT YORK : THE IMPACT OF CONSTANTINE, SAINT AND EMPEROR, ON COLLECTIVE BRITISH MEMORIES

Ивица Чаировић: УТИЦАЈ ВЛАДАВИНЕ ЦАРА КОНСТАНТИНА И ЊЕГОВИХ ОПШТИХ РЕФОРМИ НА БРИТАНИЈУ

Зоран Симоновић: ТРГОВИНА ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОДИМА У ВИЗАНТИЈСКОМ НИШУ

Владимир Алексић: ВИЗАНТИЈА – НАРОД И ДРЖАВА У ДЕЛУ RAZGOVOR UGODNI NARODA SLOVINSKOGA АНДРИЈЕ КАЧИЋА МИОШИЋА

Импресум

 

НИШ И ВИЗАНТИЈА. СИМПОЗИЈУМ 4, 2005

 

Насловна страна и садржај

Увод (упоредни текст на српском и енглеском)

Цветан Грозданов: У СЛАВУ ГАБРИЈЕЛА МИЈЕА

Dominique Couson-Desreumax: GABRIEL MILLET

Александар Кадијевић: О САРАДЊИ ГАБРИЈЕЛА МИЈЕА СА МИЛАНОМ МИНИЋЕМ, АРХИТЕКТОМ И СЛИКАРОМ

Нађа Куртовић-Фолић: ОБРАЗОВАЊЕ И СТВАРАЛАЧКЕ МОГУЋНОСТИ ГРАДИТЕЉА У КАСНОРИМСКОМ И РАНОВИЗАНТИЈСКОМ ПЕРИОДУ

Aleksandar V. Popović: DEITIES ON BRONZE RAILING FROM MEDIANA iN THE LIGHT OF THEOLOGY OF JULIAN THE APOSTATE

Миша Ракоција: О ПАРАПЕТНОЈ ПЛОЧИ ИЗ НИША, ПОРЕКЛУ И ТИПОЛОГИЈИ ПАЛЕОВИЗАНТИЈСКИХ ПРЕГРАДА

Ivana Popović: THE ACTIVITY OF THE NAISSUS WORKSHOP IN THE FOURTH CENTURY OF THE FINDS OF THE VALUABLE OBJECTS FROM THE WESTERN PROVINCES OF THE EMPIRE

Ђордана Тровабене: ПОДНИ МОЗАИЦИ ВИЛЕ НА МЕДИЈАНИ (НИШ) : АНАЛИЗЕ И ПОРЕЂЕЊА (текст на италијанском)

Гордана Јеремић: МОЗАИЦИ МЕДИЈАНЕ - НЕКА РАЗМАТРАЊА

Ruth Kolarik: LATE ANTIQUE FLOOR MOSAICS IN THE BALKANS

Elizabeta Dimitrova: IN TROUGH THE INNER DOOR (THE MOSAICS IN THE NARTHEX OF THE LARGE BASILICA IN HERACLEA LYNCESTIS)

Снежана Филипова: РАНОВИЗАНТИЈСКИ КАПИТЕЛИ КРЕИРАНИ У ПРЕСТОНИЦИ У ЈУСТИНИЈАНОВО ДОБА, МАКЕДОНСКЕ И СРПСКЕ АНАЛОГИЈЕ

Мирослав Јеремић: ОПЕКЕ ЦАРИЧИНОГ ГРАДА

Carolyn S. Snively: GOLEMO GRADISTE AT KONJUH, REPUBLIC OF MACEDONIA:PROLEGOMENA TO THE STUDY OF LATE ANTIQUE FORTIFICATION

Михаило Милинковић: ОСВРТ НА НАЛАЗЕ ВРЕМЕНА СЕОБЕ НАРОДА СА ЈУГА СРБИЈЕ И ИЗ СУСЕДНИХ ОБЛАСТИ

Ioannis Sisiu: THE PAINTING OF THE 13TH CENTURY IN THE TEMPLE OF SAINT DIMITRIOS IN KASTORIA

Миодраг Марковић: ХИЛАНДАР И ЖИВОПИС У ЦРКВАМА ЊЕГОВИХ МЕТОХА

Cveta Valeva: THE SCENE OF NATIVITY OF CHRIST IN THE MONASTERIES OF KREMIKOVTSI AND POGANOVO IN THE CONTEXT OF THE KASTORIA ART PRODUCTION (text in Bulgarian)

Бранка Вранешевић: СВЕТИ АМВРОСИЈЕ МИЛАНСКИ У СРПСКОМ ЗИДНОМ СЛИКАРСТВУ

Nagy Marta: THE ICONOGRAPHY OF SAINT NAHUM IN THE ICONS OF THE WORKSHOP OF RACKEVE

Ivanka Gergova: THE CHURCH ‘ST. NICHOLAS’ IN JELEZNA, REGION OF CHIPROVTSI (text in Bulgarian)

Мирјана Машнић: ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ СТАРОГ КАРПИНСКОГ ИКОНОСТАСА

Goce Angelčin-Žura: CAVE CHURCHES IN THE AREA OF OHRID AND PRESPA (REPUBLIC OF MACEDONIA, REPUBLIC OF ALBANIA, REPUBLIC OF GREECE) (text in Macedonian)

Nichoritis Konstantinos: THE HAGIORIT HAGIOGRAPHER DOSITHEOS FROM PECH OF SERBIA (text in Bulgarian)

Andrzej Szymanski: ICONOGRAPHY OF CONSTANTINE THE GREAT AND SAINT HELEN IN OPOLSKI SILESIA

Петар Садовски: КУЛТ КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ У ПОЉСКОЈ (текст на француском)

Милан Просен: НЕОВИЗАНТИЈСКИ ЕЛЕМЕНТИ У СТВАРАЛАШТВУ АРХИТЕКТЕ ГРИГОРИЈА САМОЈЛОВА

Др Франц Цурк: МИЛЕШЕВСКА ПЛАШТАНИЦА

Елена Васић-Петровић: РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ПИРОТСКОГ ГРАДА

Ирена Љубомировић: ВОЈНА ОРГАНИЗАЦИЈА У НАИСУСУ У III И IVВЕКУ

Небојша Озимић: ПИТАГОРЕЈСТВО И МАТЕРНИТЕТСКЕ МИСТЕРИЈЕ

Слободан Милеуснић: УЧЕШЋЕ СРБИЈЕ НА ИЗЛОЖБИ „ВИЗАНТИЈА : ВЕРА И МОЋ (1261-1557)” У МЕТРОПОЛИТЕН МУЗЕЈУ У ЊУЈОРКУ (ОСВРТ)

Мирослав Илић: НЕКРОЛОГ - ДР СЛОБОДАН МИЛЕУСНИЋ

Импресум

 

НИШ И ВИЗАНТИЈА. СИМПОЗИЈУМ 3, 2004

 

Насловна страна и садржај

Увод (упоредни текст на српском и енглеском)

Радивој Радић: ВИЗАНТИЈСКЕ КРАТКЕ ХРОНИКЕ О ПАДУ ЦАРИГРАДА 1204. ГОДИНЕ

Graham Jones: CONSTANTINOPLE, 1204, RENEWAL OF INTEREST IN IMPERIAL AND OTHER BYZANTINE CULTS IN THE WEST, AND THE GROWTH OF NEW TRADITIONS

Момир Јовић: ЗАПАД И СРБИЈА КРАЈЕМ XII И ПОЧЕТКОМ XIII ВЕКА

Sofija Grandakovska: MONASTIC ATMOSPHERE IN THE CHURCH OF ST. CONSTANTINE AND HELENA IN OHRID

Александар В. Поповић: КЊИЖЕВНА ДЕЛАТНОСТ ЈУЛИЈАНА АПОСТАТЕ У НИШУ

Ирена Љубомировић: НАИСУС У НОВОЈ ПРОВИНЦИЈИ ИЗМЕЂУ ИСТОКА И ЗАПАДА

Ивана Поповић: ДИЈАДЕМА НА КОНСТАНТИНОВОМ ПОРТРЕТУ ИЗ НИША : НАСТАНАК И РАЗВОЈ НОВЕ ЦАРСКЕ ИНСИГНИЈЕ

Ђордана Тровабене: РЕЧНА БОЖАНСТВА И ПЕРСОНИФИКАЦИЈЕ НА МОЗАИЧНИМ ПОДОВИМА КАСНЕ АНТИКЕ И СРЕДЊЕГ ВЕКА : ИКОНОГРАФСКИ АСПЕКТИ И СЕМАНТИЧКЕ ВАРИЈАЦИЈЕ (текст на италијанском)

Мирјана Татић-Ђурић: НАЈСТАРИЈИ ХРИСТОВИ ЛИКОВИ И ЊИХОВЕ АНТИЧКЕ ПАРАЛЕЛЕ

Гордана Милошевић: "ИТАЛИЈАНСКИ ПЛАН" НИША ИЗ 1719. ГОДИНЕ КАО ПОВОД ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ИЗГЛЕДА СРЕДЊОВЕКОВНОГ И АНТИЧКОГ ГРАДА

Михаило Милинковић: НЕКА ЗАПАЖАЊА О РАНОВИЗАНТИЈСКИМ УТВРЂЕЊИМА НА ЈУГУ СРБИЈЕ

Душан Рашковић: СТАЊЕ ИСТРАЖЕНОСТИ РАНОВИЗАНТИЈСКИХ УТВРЂЕЊА НА СЕВЕРОЗАПАДУ ОБЛАСТИ НАИСА

Предраг В. Милошевић: ЦАР КОНСТАНТИН, УТЕМЕЉИТЕЉ ВИЗАНТИЈЕ И ЊЕНЕ АРХИТЕКТУРЕ

Carolyn S. Snively: DACIA MEDITERRANEA AND MACEDONIA SECUNDA IN THE SIXTH CENTURY : A QUESTION OF INFLUENCE ON CHURCH ARCHITECTURE

Tsoniya Drazeva: TOWN CENTRES ALONG SOUTH BULGARIAN BLACK SEA COAST IN 7TH-15TH C.A.D. - MEDIATORS BETWEEN BULGARIA AND BYZANTIUM (text in Bulgarian)

Stela Doncheva: SYMBOLIC EMPHASIES IN THE MEDIEVAL RELIGIOUS ARCHITECTURE

Оливер Томић: ОСОБЕНОСТИ ФРЕСАКА XIII ВЕКА У СТУДЕНИЧКОЈ НИКОЉАЧИ

Ioanis Sisyu: THE PAINTING OF ST. GEORGE IN OMORFOKLISIA, KASTORIA AND THE SCENE OF THE KOIMISIS OF THE VIRGIN MARY

Harula Hadji: THE PRESENTATION OF ANNUNCIATION IN THE CHURCH OF SAINT ALYPIOS IN KASTORIA

Georgi Gerov: UNE ICONE DE SAIN GEORGES DU XV SIECLE (texte en français)

Отац Михаил Јаноша: ВОЗВИЖДЕЊЕ ЧАСНОГ КРСТА У СЦЕНИ ИЗ ЦИКЛУСА КОЈИ ИЛУСТРУЈЕ ОТКРИЋЕ ЧАСНОГ КРСТА СА МОНУМЕНТАЛНЕ ПОСТВИЗАНТИЈСКЕ СЛИКЕ СА КРАЈА XV И ИЗ XVI ВЕКА (текст на француском)

Мирјана М. Машнић: ФРИЗ СВЕТИТЕЉА У МЕДАЉОНИМА У ТРЕЋОЈ ЗОНИ НАОСА СВ. ПАНТЕЛЕЈМОНА У НЕРЕЗИМА

Миша Ракоција: НОВООТКРИВЕНИ ФРАГМЕНТИ ЖИВОПИСА ИЗ СТАРЕ ЦРКВЕ СВ. НИКОЛЕ У НИШУ

Marta Nagy: SAINT HELEN WITH A PALM IN META-BYZANTINE ICON PAINTING

Ivanka Gergova: NISH AND THE RILA MONASTERY DURING XVIII AND XIX CENTURIES (text in Bulgarian)

Elena Popova: ICONS FROM SAMOKOV IN THE CARIBROD VILLAGES (text in Bulgarian)

Александар Кадијевић: ИСТОРИСТИЧКЕ ОСНОВЕ НЕОВИЗАНТИЈСКЕ АРХИТЕКТУРЕ У XIX ВЕКУ

Милица Церанић: НЕОВИЗАНТИЈСКИ ЕЛЕМЕНТИ У АРХИТЕКТУРИ ХРАМА СВ. САВЕ НА ВРАЧАРУ

Александра Нитић, Жељка Темерински: МАЈСТОРИ СРЕДЊОВЕКОВНОГ ЗЛАТОВЕЗА ИЗ НАРОДНОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ

Giorgio Bezoari, Carlo Monti: SURVEY AND STATIC CONTROLS OF THE SAN MARCO'S BASILICA IN VENICE

Франц Цурк: О ЈЕФИМИЈИНОМ ВЕЗУ

Слободан Милеуснић: "ВИЗАНТИНА" У СРПСКОМ СЛИКАРСТВУ 17. И 18. ВЕКА

Waldemar Deluga: POLISH-UKRANIAN RESEARCH OF THE POST-BYZANTINE ART IN THE 19TH and 20TH CENTURY

Импресум

 

НИШ И ВИЗАНТИЈА. СИМПОЗИЈУМ 2, 2003.

 

Насловна страна и садржај

Увод

Graham Jones: ASPECTS OF HELEN : BYZANTINE AND OTHER INFLUENCES ON THE READING OF CONSTANTINE'S MOTHER IN THE WEST

Саво Лаушевић: ИСИХАСТИЧКИ ЕНЕРГИЗАМ - МОГУЋА САВРЕМЕНА ПАРАДИГМА

Борис Б. Брајовић: КОСМОПОЛИТИЗАМ - ЈЕДНА ВИЗАНТИЈКА ПАРАДИГМА

Carmen Angela Cvetković: LATE FOURTH CENTURY FATHERS ON THE PRIESTHOOD

Vladimir Cvetković: GOD AND THE WORLD IN THE WORKS OF ST. IREANEUS OF LYON

Протојереј Владимир В. Поповић: ЦРКВЕНЕ ПРИЛИКЕ У ДОБА ЦАРА ЈУСТИНИЈАНА ПРВОГ (527-565) - (ПОВОДОМ 1550. ГОДИШЊИЦЕ ПЕТОГ ВАСЕЉЕНСКОГ САБОРА, 553-2003)

Радивој Радић: ДОПРИНОС ВИЗАНТИЈСКИХ ЛЕКАРА СРЕДЊОВЕКОВНОЈ МЕДИЦИНИ

Драгиша Милосављевић: ФЕНОМЕН ВИЗАНТИЈСКЕ БОЛНИЦЕ СВ. ГЕОРГИЈА У ДАБРУ (МАЖИЋИМА КОД ПРИБОЈА)

Небојша Озимић: УЛОГА РЕДА ТЕМПЛАРА У ШИРЕЊУ ВИЗАНТИЈСКОГ КУЛТУРНОГ УТИЦАЈА У ЗАПАДНОЈ ЕВРОПИ

Оливер Томић: РЕЧ О ПОРТРЕТУ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ

Гордана Милошевић: МАРТИРИЈУМ И ГРОБЉАНСКА БАЗИЛИКА У ЈАГОДИН МАЛИ У НИШУ

Миша Ракоција:РАНОВИЗАНТИЈСКА ГРОБНИЦА НА СВОД КОД СЕЛА КЛИСУРА ПОРЕД НИША И КРАТАК ОСВРТ НА ПРОБЛЕМ ЗАСВЕДЕНИХ ГРОБНИЦА

Драгица Премовић-Алексић: КАСНОАНТИЧКА И РАНОВИЗАНТИЈСКА УТВРЂЕЊА У НОВОПАЗАРСКОМ КРАЈУ

Виктор Лилчић: РАНОВИЗАНТИЈСКИ КАСТЕЛИ И МАЛИ ГРАДОВИ НА СЕВЕРУ СКОПСКО-КУМАНОВСКОГ РЕГИОНА

Михаило Милинковић: АРХЕОЛОГИЈА МОДЕ КАО АРХЕОЛОГИЈА ИДЕНТИТЕТА - НЕКОЛИКО ПРИМЕРА

Марица Максимовић: НАЛАЗИ СА ЛОКАЦИЈЕ "МАЛИ САБОРНИ ХРАМ" У НИШУ

Тијана Борић: О АРХИТЕКТУРИ ЦРКВЕ СВ. АРХАНЂЕЛА МИХАИЛА И ГАВРИЛА (МАЛИ САБОРНИ ХРАМ У НИШУ)

Georgi Gerov: L'IMAGE DE CONSTANTIN ET HELENE AVEC LA CROIX: ETAPES DE FORMATION ET CONTENU  SIMBOLIQUE (texte en français)

Александра Давидов Темерински: ИМПЕРИЈАЛНИ СМИСАО ДЕЧАНСКОГ СЛИКАРСТВА : УВОДНА РАЗМАТРАЊА

Zarko Ždrakov: IDENTIFICATION OF THE 15TH CENTURY ART WORKSHOP OF KASTORIA : AFTER UNPUBLISHED AUTOGRAPHS FROM KREMIKOVTSI AND POGANOVO

Todora Vasileva: THE SCENE "MELISMOS" IN THE CHURCH "ST. VIRGIN" IN DOLNA KAMENITSA (XIV c.)

Мирјана М. Машић: ПОРЕЧКИ МАНАСТИР РОЂЕЊА БОГОРОДИЦЕ У СЕЛУ МАНАСТИРЦУ У МАКЕДОНИЈИ (О АРХИТЕКТУРИ, ПРОГРАМУ И СТИЛСКИМ ОДЛИКАМА НОВООТКРИВЕНИХ ФРЕСАКА)

Иоанис Сисиу: КРЕТАЊЕ СЛИКАРА ИЗ КОСТУРА КА СЕВЕРУ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ XIV ВЕКА )

Слободан Милеуснић: ПЛАШТАНИЦА КРАЉА МИЛУТИНА (ЛИТУРГИЈСКА УПОТРЕБА)

Александра Нитић: ТКАНИНЕ И ПРОФАНИ КОСТИМ У СРПСКОМ СЛИКАРСТВУ 14. И ПРВЕ ПОЛОВИНЕ 15. века : ПОРЕКЛО И РАЗВОЈ СТИЛА

Бранка Иванић: МАРА БРАНКОВИЋ И МОНУМЕНТАЛНО СЛИКАРСТВО ДРУГЕ ПОЛОВИНЕ 15. ВЕКА

Јасминка Николић-Новаковић: "О ТЕБЕ РАДУЈЕТСЈА" У ЗИДНОМ СЛИКАРСТВУ КАСНОГ СРЕДЊЕГ ВЕКА У МАКЕДОНИЈИ

Радомир Д. Петровић: ФРЕСКЕ ИЗ ЧУДА И ЛЕГЕНДИ ЦАРА КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ У МАНАСТИРУ БАЊИ ПРИБОЈСКОЈ ИЗ 1574. ГОДИНЕ

Иванка Гергова: НИШКИ МИТРОПОЛИТИ ПОШТОВАНИ КАО СВЕЦИ У БУГАРСКОЈ (текст на бугарском)

Александар Кадијевић: ЕВОКАЦИЈЕ И ПАРАФРАЗЕ ВИЗАНТИЈСКОГ ГРАДИТЕЉСТВА У СРПСКОЈ АРХИТЕКТУРИ ОД 1918. ДО 1941. ГОДИНЕ

Душица Живановић: ПОЧЕЦИ ПРОУЧАВАЊА ВИЗАНТИЈСКЕ АРХИТЕКТУРЕ У СРБИЈИ

Милица Церанић: ЦРКВА У РАСНИЦИ (1885) - ПРИМЕР ИВАЧКОВИЋЕВОГ АРХИТЕКТОНСКОГ НЕОВИЗАНТИЗМА

Драгиња Маскарели: НЕОВИЗАНТИЈСКИ ТИПСКИ ПРОЈЕКТИ ЗА ЦРКВЕНЕ ГРАЂЕВИНЕ У СРБИЈИ

Саша Михајлов: НЕОВИЗАНТИЈСКИ ЕЛЕМЕНТИ У АРХИТЕКТУРИ РАЈКА М. ТАТИЋА (1900-1979)

Ђорђе С. Костић: ВИЗАНТИЈСКО НАСЛЕЂЕ У БЕДЕКЕРИМА

Импресум

 

НИШ И ВИЗАНТИЈА. СИМПОЗИЈУМ 1, 2002.

 

Ниш и византијска уметност

Насловна страна, импресум и садржај

Увод

Дејан Медаковић: ПОРУКЕ ВИЗАНТИЈСКЕ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ

Александар Лома: ОТКУДЕ НИШ?

Александар Јовановић : АРХЕОЛОШКЕ БЕЛЕШКЕ ИЗ КАСНОАНТИЧКОГ НИША И ОКОЛИНЕ

Протојереј Радомир В. Поповић: ЕПИСКОП ЈЕВСЕВИЈЕ КЕСАРИЈСКИ О ЦАРУ КОНСТАНТИНУ ВЕЛИКОМ

Вујадин Иванишевић: ОСТАВА „ЕЛЕКТРОН“ ТРАХЕЈА ТЕОДОРА АНЂЕЛА ИЗ НИШКЕ ОБЛАСТИ

Небојша Озимић: ВИЗАНТИЈСКЕ ПАРАЛЕЛЕ – КОНСТАНТИН I И ЈУСТИНИЈАН I

Миша Ракоција: О ЦРКВИ СВ. ЈОВАНА У СЕЛУ ОРЉАНЕ КОД НИША И ЊЕНОМ МЕСТУ У ИСТОРИЈИ ВИЗАНТИЈСКЕ АРХИТЕКТУРЕ

Бранко Горгиев: НЕКЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ СУСРЕТА ФРИДРИХА I БАРБАРОСЕ И СТЕФАНА НЕМАЊЕ

Драгиша Бојовић: НИШ У КЊИЖЕВНОМ ДЕЛУ СТЕФАНА ПРВОВЕНЧАНОГ

Александар Кадијевић: О АРХИТЕКТУРИ НИШКЕ САБОРНЕ ЦРКВЕ СИЛАСКА СВЕТОГ ДУХА НА АПОСТОЛЕ

Драгиња Маскарели: ИЛКИЋЕВ ПРОЈЕКАТ ЗА ЕПАРХИЈСКИ ДОМ У НИШУ – ПРИМЕР НЕОВИЗАНТИЈСКИХ СТРЕМЉЕЊА У НОВИЈОЈ СРПСКОЈ АРХИТЕКТУРИ

Византијски свет

Оливер Томић: ПОРТРЕТНЕ ВРЕДНОСТИ ПРЕДСТАВА РИМСКИХ ЦАРЕВА У ДОБА КОНСТАНТИНА

Vladimir Cvetković: ST. ATHANASIUS OF ALEXANDRIA – A CHAMPION OF NICENE ORTODOXY

Baban Karmen Angela:THE CONVERSATION OF CONSTANTINE

Слађана Ристић-Горгиев: ПОЈАМ ЛЕПОГ У ВИЗАНТИЈИ

Таса Јовановић: ЗАКОН СУДНИЈ ЉУДЕМ – ПРВИ ПИСАНИ СЛОВЕНСКИ ЗАКОНИК

Радомир Д. Петровић: СВЕТИ ДИМИТРИЈЕ ПРОБАДА БУГАРСКОГ ЦАРА КАЛОЈАНА НА КОЊУ И СПАСАВА ГРАД СОЛУН У СРПСКОЈ УМЕТНОСТИ

Aneta Serafimova: THE ESTABLISHING OF ICONS AND PLACING THE HOLLY CROSS OF ST. ARCHANGEL IN KUÈEVISTE (text in Macedonian)

Мирјана М. Машнић: ПРЕЛИМИНАРНА САЗНАЊА О СЕОСКОЈ ЦРКВИ ВАВЕДЕЊЕ БОГОРОДИЧИНО У ПОРЕЧКОМ ЗДУЊУ – О ЈЕДНОМ НЕПОЗНАТОМ СРЕДЊОВЕКОВНОМ СПОМЕНИКУ

Јасминка Николић-Новаковић: ЈЕДАН СРЕДЊОВЕКОВНИ ДУБОРЕЗНИ КРСТ