Библиотека данас

 

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Универзитетска библиотека "Никола Тесла" у Нишу је научна библиотека, чији фонд покрива потребе свих студијских група Универзитета у Нишу. Основана је 18. маја 1967. године, а од 1978. године носи име Николе Тесле.

Током година, од класичне библиотеке прерасла је у најзначајнији и најмодернији информационо-документациони центар овог дела Србије. Централна је библиотека Универзитета у Нишу и део је српске узајамнe библиографско-каталошке базе података COBIB.SR.

Мада је превасходно намењена студентима и истраживачима, Библиотека је отворена и за све остале грађане.

Библиотека својим корисницама, поред позајмице библиотечког материјала, пружа све потребне информације, као и услуге библиографског претраживања, међубиблиотечке позајмице и образовања корисника.

Корисницима је на располагању пријатан читаонички простор с интернетом.

Библиотека се налази у јужном крилу зграде Универзитета у Нишу.

Отворена је сваког радног дана од 7:30 до 19:30, у јулу и августу од 7:30 до 14:30 часова.

Више информација на info-ubn[at]ni.ac.rs


 ФОНД

 

Библиотека поседује фонд од преко 100.000 књига и 800 наслова часописа из свих научних области . Посебно је значајна велика збирка домаће и стране приручне литературе, магистарских и докторских теза одбрањених на Универзитету у Нишу (у штампаној и електронској форми), као и збирка  вредних легата истакнутих људи овога краја. Библиотека има и збирку електронских извора и збирку некњижне грађе.

Преко сервиса КоБСОН, Библиотека има приступ до више десетина хиљада електронских књига и научних часописа са пуном текстом чланка, као и до неколико индексних база. Више  информација о КоБСОН-у на:  www.kobson.nb.rs

 

Библиотека од 2004. године ради и на дигитализацији дела свог фонда. Најпре је почела са дигитализацијом грађе о Николи Тесли, а данас на својој интернет страници има велики број електронских публикација, подељених у више едиција.

Формирала је и одржава Дигитални репозиторијум Универзитета у Нишу. Део овог дигиталног архива су и Е-тезе.  


 ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

 

Пројектна активност

Библиотека је учесник многобројних локалних, републичких и међународних пројеката, од којих су најзначајнија два међународна Темпус пројекта, „Изградња коопертаивне мреже академских библиотека у Србији“ (2002-2004.) и „Нови библиотечки сервиси на универзитетима Западног Балкана“ (2010-2013.).

Издавачка делатност

Библиотека  издаје публикације самостално или у сарадњи са другим институцијама и појединцима, у оквиру неколико штампаних и електронских издавачких целина - библиотека: Библиографије, Биографије, Монографије, Каталози, Дигитална библиотека, Уџбеници и приручници и Никола Тесла.

Културна делатност:

Библиотека је учесник разноликих културних догађања која се организују у мултимедијалној сали, а сталне поставке тематских изложби приређују се у њеном холу једном годишње .

Образовавна активност

Запослени у Библиотеци континуирано едукују кориснике како да претражују каталоге и пронађу потребну литературу, а организују се и групне посете студената и ученика, као и презентације на факултетима и средњим школама. Библиотека се такође стара о обавезном стручном усавршавању својих колега, библиотечких радника и организује предавања, радионице и курсеве за истраживаче и грађанство.

Сарадња са другима

Библиотека активно сарађује са свим значајнијим библиотечко-информационим центрима у земљи и свету, као и са другим институцијама културе, образовања и науке, са невладиним и студентским организацијама, привредним субјектима и појединцима.


 ОРГАНИЗАЦИЈА БИБЛИОТЕКЕ

 

Одељење набавке и обраде монографских публикација

Одељење набавке и обраде серијских публикација

Информативно-позајмно одељење

Одељење за развој библиотечке делатности

Општа служба