БИБЛИОГРАФИЈЕ        

 

Напомена о ауторским правима

 

Библиографија радова проф. др Димитрија Кулића / приредио Властимир Јовановић
Докторске дисертације промовисане на Универзитету у Нишу : 1965-2005  / приредили Зоран Б. Живковић и Јелена Глишић
Часописи у библиотекама Универзитета у Нишу / приредили Зоран Б. Живковић и Снежана Бојовић
Библиографија часописа " Unus mundus " : 1992 – 2003 / приредили Зоран Б. Живковић и Ленка Живковић
Библиографија "Градине" : 1900 - 1901 / приредили Зоран Б. Живковић и Ленка Живковић
Библиографија "Градине" : 1986 - 1995 / приредио Зоран Б. Живковић
Библиографија "Градине" : 1996 - 2005 / приредили Зоран Б. Живковић, Александра Спасић и Снежана Лазић
Каталог литературе из области права / Снежана Јанчић, Јелена Глишић и Андријана Стојановић
Библиографија часописа "Свети кнез Лазар" : 1993 - 2002 / приредила Снежана Бојовић
Нишка ромолошка школа : библиографија : 1996 - 2005 / приредио Драган Тодоровић
Библиографија "Градине" : 1981 - 1985 / приредили Зоран Б. Живковић и Душан Цветичанин
Библиографија часописа " Теме " : 1987 - 2006 / приредили Зоран Б. Живковић,  Снежана Лазић и Александра Спасић
Библиографија радова проф. др Саве Пенчића : (1950 - 2003) / приредила Марија Славковић
Библиографија радова проф. др Градимира В. Миловановића / приредио Зоран Б. Живковић
Часописи у фонду Универзитетске библиотеке у Нишу / приредио Зоран Б. Живковић
Библиографија радова проф. др. Нинослава Стојадиновића / приредила Снежана Голубовић
Библиографија радова проф. др Александра Керковића : персонална библиографија
Библиографија радова проф. др. Мирољуба М. Стојановића
Каталог литературе из области права / приредили Зоран Б. Живковић, Снежана Јанчић, Андријана Стојановић Јелена Глишић
Библиографија радова проф. др Миодрага Петровића / приредила Татјана Пољаковић
Библиографија радова проф. др Љубисава Станојевића : 1950 - 2005 / приредила Марија Чупић
Библиографија радова Тихомирa Р. Ђорђевића у "Караџићу" / Миливоје Р. Јовановић
Селективна библиографија Јована В. Ћирића / Ивана Петковић
Библиографија "Нишка периодика" / Зоран Б. Живковић, Марија Чупић
Библиографија "Градине" : 2006 - 2010 / приредили Зоран Б. Живковић, Александра Спасић и Снежана Јанчић
"Хришћанство, Византија и цар Константин" : избор литературе из фонда Универзитетске библиотеке у Нишу
Зграда Универзитета у Нишу : библиографија  / приредио Горан Маринковић
Докторске дисертације одбрањене на Универзитету у Нишу : 1965 - 2015. : библиографија
Библиографија Анала Филолошког факултета у Београду  / Вера Ц. Петровић
Библиографија радова Стевана Стојановића Мокрањца / Весна Гагић и Миомира Ђурђановић
Никола Тесла : каталог публикација у фонду Универзитетске библиотеке у Нишу / Снежана Јанчић
Библиографија "Градине" : 2011 - 2015 / Снежана Јанчић, Александра Спасић, Снежана Лазић
Библиографија радова о Григорију Божовићу / Јована Бојовић Манић, Снежана Бојовић
Никола Тесла : каталог публикација у фонду Универзитетске библиотеке "Никола Тесла" у Нишу / Снежана Јанчић
Европска унија у Универзитетској библиотеци „Никола Тесла“ : избор из фонда / Снежана Лазић, Андријана Стојановић
Библиографија издавачке продукције Универзитетске библиотеке „Никола Тесла“ / Александра Спасић