ИЗГРАДЊА КООПЕРАТИВНЕ МРЕЖЕ АКАДЕМСКИХ БИБЛИОТЕКА У СРБИЈИ (2002-2004)

Од 2002. до 2004. године, Универзитетска библиотека у Нишу, заједно са Универзитетском библиотеком у Београду и Универзитетском библиотеком у Крагујевцу, била је учесник међународног пројекта у оквиру Темпус програма, под називом "Изградња кооперативне мреже академских библиотека у Србији". (Building Cooperative Academic Library Network in Serbia: Library Information System Development at the Universities of Belgrade, Niš and Kragujevac).

Партнери на пројекту из ЕУ били су Универзитетска библиотека Хумболт универзитета у Берлину, Универзитетска библиотека Мидлсекс универзитета у Лондону и Универзитетска библиотека Универзитета у Бечу. Пројекат је трајао две године. Главни циљ овог пројекта био је да успостави и модернизује мрежу академских библиотека у Србији, како би оне биле у могућности да се укључе у савремене библиотекарске трендове развијених земаља.

Током пројекта постигнути су следећи резултати: повезивање универзитетских библиотека у Србији и успостављање узајамног каталога, стандардизација библиотечког софтвера (COBISS) и омогућавање размене података, ревизија постојећих података и њихова конверзија, као и израда вебсајтова за све три универзизетске библиотеке и обука библиотекара. Библиотеке су такође добиле и Аlpha сервере.