E-CRIS.SR

vstp

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ О ИСТРАЖИВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ У СРБИЈИ

 

E-CRIS.SR је информациони систем за успостављање евиденције о  истраживачима и установама, неопходан за вођење библиографија научних радника и установа.

Повезан је са информацијским системом COBISS.SR, односно с његовом библиографском базом података COBIB.SR. Шифре које истраживачи добију у E-CRIS.SRпребацују се у COBISS.SR и повезују с њиховим радовима. Тоомогућава израду персоналних библиографија радова истраживача, на основу њихових шифара.

 Зато је добијање шифара истраживача од нарочитог значаја за све истраживаче, с обзиром на то да су персоналне библиографије, исписане из COBISS.SR система, неопходне за приказивање њиховог научног рада.Треба истаћи и то да Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије званично признаје испис библиографија из система COBISS.SR.

 Истовремено, кроз личне библиографије професора, презентује се и научно стваралаштво Универзитета у Нишу.

Одлуком Сената Универзитета у Нишу из јуна 2011. године, з а успостављање система о истраживачкој делатности иприкупљање податаказа Универзитет у Нишу,задужена је Универзитетска библиотека.

Да би добили своју шифру, потребно је да сви истраживачи Универзитета у Нишу попуне табелу са личним подацима. Пример табеле можете видети овде.

 У поља "Области интересовања и истраживања" могуће је уписати до пет одредница. CERIF шифрарник се отвара из табеле, или путем следећег линка:

 http://e-cris.sr.cobiss.net/about/code.aspx?lang=scr&name=cerif 

 

Више информација на: 018 / 523-421 (локал 23)

           snezanaj[at]ni.ac.rs