ДИГИТАЛНИ РЕПОЗИТОРИЈУМ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ     

 Phaidra

https://phaidrani.ni.ac.rs/ 

 

Пратећи савремене трендове у светском библиотекарству, посебно после двехиљадите године, Библиотека се благовремено припремала и за прикупљање, чување и коришћење документа у електронском облику.

Тако је, током рада на Темпус пројекту „Нови библиотечки сервиси на универзитетима Западног Балкана“, у периоду од 2010. до 2013. године, а уз пуну подршку Универзитета, формирала Дигитални репозиторијум Универзитета у Нишу.

PHAIDRA (Permanent Hosting, Archiving and Indexing of Digital Resources and Assets), је дигитални репозиторијум, који служи за поуздано и трајно похрањивање, обраду, чување, претраживање и читање/прегледање свих типова дигиталних докумената, и/или мултимедијалних садржаја, уз строго поштовање Закона о ауторским и сродним правима.

Овај сервис намењен је, пре свега, наставницима, сарадницима, истраживачима и студентима Универзитета у Нишу. Успостављен је из потребе да се научна продукција Универзитета у Нишу систематски дигитализује, архивира, трајно чува и учини доступном нишкој академској заједници, али и широј научној, стручној и уметничкој јавности.

Универзитетска библиотека у Нишу је прво почела да прикупља и архивира докторске дисертације у електронском облику. За репозиторијум се такође прикупљају и други научни радови, стручне публикације, уџбеници, дела из књижевности и уметности, и све остало што чини научну продукцију Универзитета у Нишу, има трајнију вредности и уклапа се у набавну политику Универзитетске библиотеке “Никола Тесла” – која је усклађена са потребама Универзитета у Нишу.

Поред готових радова и публикација које су већ биле објављене у штампаном облику па онда дигитализоване, које добија од аутора, Универзитетска библиотека у оквиру своје издавачке делатности прихвата и необјављене рукописе, приређује их за штампу, објављује (у штампаном и/или електронском облику), и уноси у Дигитални репозиторијум, ако их Редакциони одбор прихвати и уврсти у Програм издавачке делатности Библиотеке.

            Библиотека објављује, тј.уноси у Дигитални репозиторију и дела аутора ван Универзитета у Нишу.

Дела у електронском облику, могу се ставити у јавни приступ, тј. унети у Дигитални репозиторијум Универзитета, само уз лично одобрење аутора, који потписује посебну изјаву.

Образац изјаве аутора можете преузети овде: Изјава о коришћењу

Кроз употребу CC и GNU лиценци, истовремено поштујући Закон о ауторским и сродним правима, а прихватајући Open Access идеологију, која се залаже за отворен приступ научним информацијама, могуће је дефинисати цели спектар заштите ауторских права (од најрестриктивнијег – „Allrightsreserved” – „сва права задржана”, до најлибералнијег – „Publicdomain” – „ниједно право задржано”). Више о лиценцама Креативне заједнице погледајте на адреси http://creativecommons.org.rs/?page_id=74 или у наредном тексту:                    

pdf Лиценце Креативне заједнице

Универзитет у Нишу један је од потписника Берлинске декларације о отвореном приступу знању у области природних и хуманистичких наука.

Више о Берлинској декларација уопште можете погледати на адреси: http://openaccess.mpg.de/319790/Signatories

                                                                                                    pdf Берлинска декларација


Значајан сегмент Дигиталног репозиторујума чине докторске дисертације одбрањене на Универзитету у Нишу. Више информација о докторским дисертацијама у фонду Библиотеке, као и о обликовању, објављивању и достављању докторских дисертација, налази су у избору Издања / Дисертације. 

За све додатне информације, можете се обратити Универзитетској библиотеци у Нишу, на телефон 018/523-421, или електронском поштом на адресу: info-ubn[et]ni.ac.rs