15.06.2015.

50 ГОДИНА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ - ПРОГРАМ ПРОСЛАВЕ 
 

 50 godina UNI - Logo na beloj podlozi

           Ове године Универзитет у Нишу обележава значајан јубилеј: 50 година од оснивања.

          Основан је 15. јуна 1965. године. Тада се, из оквира Универзитета у Београду, издавјају прва три нишка факултета, која су од 1960. године била у његовом саставу: Правно-економски, Медицински и Технички факултет. 

          Универзитет је у години оснивања имао 234 наставника и сарадника и око 6.000 студената.

 

Данас Универзитет у Нишу у свом саставу има 13 факултета:       - Грађевинско-архитектонски факултет
       - Економски факултет
       - Електронски факултет
       - Машински факултет
       - Медицински факултет
       - Учитељски факултет у Врању
       - Правни факултет
       - Природно-математички факултет
       - Технолошки факултет у Лесковцу
       - Факултет уметности
       - Факултет заштите на раду
       - Факултет спорта и физичког васпитања
       - Филозофски факултет

 

 На факултетима Универзитета у Нишу, данaс студира око 28.000 студента, докнаставу изводи 1.600 наставника и сарадника.

 Од оснивања до школске 2012/2013. године  на Универзитету у Нишу дипломирало је 58.557 студената. Академски назив магистра наука стекло је  2.528 постдипломаца, а одбрањене су 1.492  докторске дисертације.

Акредитован је 31.01.2009. године у оквиру трећег циклуса акредитације високошколских установа Србије.У складу са Законом о високом образовању, одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије aкредитовни су и факултети Универзитета у Нишу.

 Универзитет у Нишу je добитник најпрестижнијег  градског признања -  Награде Града Ниша „11. јануар“ за 2014. годину.

 

ХРОНОЛОГИЈА

1965. године формирана су прва три факултета: Правно-економски, Медицински и Технички факултет.

1967. Оснива се Универзитетска библиотека.

1968. године Електронски одсек Техничког факултета прераста у Електронски факултет;

1970. из Правно-економског факултета израстају два посебна факултета - Правни и Економски.

1971. Машински и Грађевински одсек Техничког факултета постају посебни факултети. Исте године оснива се и Филозофски факултет са седам наставних група: Математика, Физика, Хемија, Социологија, Психологија, Англистика и Физичко васпитање;

1972. из састава Грађевинског факултета издваја се Факултет заштите на раду;

1979. почиње са радом Технолошки факултет у Лесковцу;

1987. на Филозофском факултету се отвара Студијска група за српски језик и књижевност;

1993. године почиње са радом Учитељски факултет у Врању;

1995. Грађевински факултет, по отварању Одсека за архитектуру, мења назив у Грађевинско-архитектонски факултет;

1998. Филозофски факултет уписује прву генерацију студената на Студијској групи за историју. Исте године у Нишу почињу са радом наставна одељења Факултета ликовних уметности, као и Факултета примењених уметности и дизајна као организационе јединице Унивезитета уметности у Београду.

1999. Из Филозофског факултета се издвајају два факултета: Природно-математички и Факултет физичке културе;

2000. Природно-математички факултет добија сагласност за отварање одсека за географију и биологију са екологијом, а сам Филозофски факултет за оснивање студијских група за филозофију, педагогију, славистику са балканистиком и уметност, чиме се стичу потребни услови за инкорпорацију наставних одељења ликовне и примењене уметности у програмске оквире Универзитета у Нишу.

2002. Оснива се Факултет уметности са три студијске опције - за ликовну, примењену и музичку уметност - које су у претходном периоду функционисале у оквиру Студијске групе за уметности Филозофског факултета.

2004. Филозофски факултет отвара Департман за журналистику.
2008.
Из Студијске групе за српски језик и књижњвност настају Департман за српски језик и Департман за српску и компаративну књижeвност.

 

РЕКТОРИ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ:

 Проф. др Бранимир Јанковић (1965/1966 - 1968/1969)

 Проф. др Бранислав Грбеша (1969/1970 -1972/1973)

 Проф. др Момчило Димитријевић (1977/1978 -1980/1981)
Проф. др Живота Живковић (1981/1982 -1984/1985)
Проф. др Димитрије Михајловић (1985/1986 -1988/1989)
Проф. др Бранимир Ђорђевић (1989/1990 -1999/2000)

 Проф. др Зоран Миленковић (2000/2001 - 2003/2004)

 Проф. др Градимир В. Миловановић (2004/2005- 2006/07)

 Проф. др Радослав Бубањ (2006/07 – 2009/10)

 В.д. ректора проф. др Драган Антић (28.09.2009 - 25.12.2009.)

 Проф. др Мирољуб Гроздановић(2009/10 - 20011/12)

 Проф. др Драган Антић (2012/13 -          

 

 Програм обележавања Дана Универзитета 6.-15. јун 2015.