01-30.04.2019.  


ЕНЦИКЛОПЕДИЈА „ЗНАМЕНИТЕ ЛИЧНОСТИ НИША“ – ЈАВНИ УВИД
 
 enciklopedija nisa 

 

Сходно закључку Редакционог одбора Енциклопедије Знамените личности Ниша, њено пилот издање ставља се на јавни увид заинтересованим грађанима у периоду од 1. до 30. априла 2019. године.

Примерак Енциклопедије може се погледати у Нишком културном центру – НКЦ (Станоја Бунушевца бб) и  Универзитетској библиотеци „Никола Тесла“ (Кеј Мике Палигорића 2). Своја запажања, примедбе, предлоге и сугестије, грађани могу оставити у писаној форми у институцијама где се врши увид, или у електронској форми на This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Учесницима у јавном увиду, Редакциони одбор Енциклопедије Знамените личности Ниша захваљује на конструктивним предлозима, који треба да допринесу обликовању коначне верзије овог пројекта.